warning: Creating default object from empty value in /home/ihya/domains/ihya.com/public_html/saglik/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Bakteri çeşitleri

Posted by Arif

Çok basit yapılı ,yaygın çekirdekli genellikle klorofilsiz ve bölünerek çoğalan bir hücreli canlılara bakteri denir. Bakteriler hem bitkilerden hem hayvanlardan farklıdır;hızlı çoğalmaları ve biyokimyasal etkileri bakımından canlılar aleminin dengesini sağlamada çok büyük önem taşıyan bir grup oluştururlar. Bakteriler bölünerek çoğalırlar,bölünme sonucunda ortaya çıkanlar ya bir arada kalır, ya ada yarılırlar.Biçimce çok değişiktirler ev yaşadıkları ortama göre bir görünüm edinirler. Bakteriler uyarlandıkları ortama ya da içinde yaşadıkları konağa en elverişli sıcaklık sınırları içinde hızlı çoğalırlar.

Posted by Arif

Bakteriler:
a) Prokaryotturlar
b) Enzim sistemleri bulunur, özgün metabolizmaları vardır.
c) Nucleus ve zar sistemlerine ait organeller bulunmaz.
d) Yönetici molekülü DNA'dır ve nuclear alanda çıplak olarak bulunur.
e) Protein, yağ ve karbonhidrat içeren hücre çeperi vardır.
f) Bazılarında kapsül bulunur.
g) Sitoplazmada : DNA, RNA, ribozom, poliribozom, glikojen, yağ damlaları bulunur.
h) Hücre zarı kıvrımlarından oluşmuş mesezom ve tilakoid taşıyanlar vardır.

1- Mesezom: oksijenli solunum Enzimleri taşırlar.
2- Tilakoid: klorofil taşırlar.
i) Flagellum (kamçı) taşıyanlar aktif hareketlidir.
k) Tek veya koloniler halinde yaşarlar.

SINIFLANDIRILMASI
1-Şekillerine göre:
a) Yuvarlak (coccus)
b) Çubuk (bacillus)
c) Virgül (vibriyon)
d) Spiral (spirillim)

2-Koloni oluşumuna göre:
a) Monococcus : Tekli hücre
b) Diplococcus : İkili, hücre
c) Streptococcus : Zincir şeklinde
d) Staphylococcus : Üzüm salkımı şeklinde

3-Gram boyama yöntemine göre:
a) Gram pozitif: boyanabilen
b) Gram negatif: boyanmayan

4-Solunum biçimlerine göre:
a) Anaerobe bakteriler : oksijen seven


Son yorumlar