Biyoloji Laboratuarı Deneyleri

Posted by Arif

Deneyin Adı: Farklı Dokulardaki Su Miktarı Tayini
Süre: 2 gün
Malzemeler: Aynı bitkiye ait farklı doku örnekleri, Petri kabı, Etüv
Deneyin Yapılışı:
Aynı bitkiye ait farklı organ ve dokular ayrı petri kaplarına konur.Bu petri kapları ayrı ayrı tartılıp değerler kaydedildikten sonra 24 saat süre ile etüve konur.(60 derece)
Uygulama:
Bitki organ ve dokularına ait ilk değerler kaydedilir.Etüvde 24 saat kuruduktan sonraki değerlerde kaydedilir.Her organ ve doku için sahip olduğu su oranı şu formülle bulunur.
İçerdiği su yüzdesi: (İlk değer - Son değer)/İlk değer x100
Sonuç:
Bitkinin metabolik faaliyetine bağlı olarak her bitkisel doku ve organ farklı miktarlarda su içerir.
--------------------------------------------------
Deneyin Adı: Su iletiminde Görevli Organların Belirlenmesi
Süre: 3 gün
Malzemeler: Yaprakları eşit büyüklükte aynı türe ait 3 tane dal, Deney şişesi, Musluk suyu, Xam macunu
Düzenek:
Deney şişesinin içerisine musluk suyu doldurulur.Dallardan birinin kabuğu soyulur.Dallardan birinin öz kısmı çıkarılır.Üçüncüsüne dokunulmaz.Her üç dalda deney şişesinde ki suya daldırılır.Şişenin ağzı cam macunu ile kapatılır.
Uygulama:
Üç gün sonra dallardaki yaprakların pörsüme durumları gözlenir.
Sonuç:
Gövdeye ve yapraklara su iletimi odun borularından yani ksilemden yapılır.Bu nedenle odun borusu alınmış daldaki yapraklar ve gövde de çabuk pörsüme gösterir.Deneyde üç daldan öz kısmı çıkartılmış olanda kuruma olayı daha çabuk gerçekleşmiştir.Bu nedenle gövde kısmında daha fazla buruşmalar gözlemlenmiş ve ayrıca bu yapraklarında çabuk kurumadan diğer daldaki yapraklara göre yeşilliğini muhafaza ettiği görülmüştür.
-----------------------------------
Deneyin Adı: Şişme Olayının Gözlenmesi
Süre: 1 ders saati
Malzemeler: Kuruyarak açılmış çam kozalağı, Beher, Musluk suyu
Yapılışı:
Kuruyarak açılmış çam kozalağı su dolu bir beher içine bırakılır.Bir müddet sonra su alarak şişmeye başlar.Pulların şişme sonucu kapandığı gözlenir.
Sonuç:
Kozalak pullarının dış yüzeyleri iç yüzeylerine göre daha fazla su emer.Bu durum pullarda anizotrop şişmeye neden olur ve pullar kapanır.
---------------------------------
Deneyin Adı: Terleme ile Su Kaybının Belirlenmesi
Süre: 1 hafta
Malzemeler: Köklü saksı bitkisi, Cam şişe, Cam macunu, Musluk suyu, Cam kalemi
Düzenek:
Bitki saksıdan toprağı ile birlikte çıkarılır ve musluk altında kökleri zedelenmeden yıkanır.Cam şişe içerisine su doldurulur ve bitki kökleri su içinde kalacak şekilde şişeye yerleştirilir.Cam şişenin ağzı hava almayacak şekilde cam macunu ile kapatılır.Cam şişe içerisindeki su seviyesi cam kalemi ile işaretlenir.Tarih ve saat yazılır.
Sonuç:
Köklü bitki stomaları aracılığı ile terleme yapar.Terleme sonucu buhar halinde kaybedilen su yerine cam şişeden sıvı halde su alınır.Bu olayın devam etmesi sonucunda cam şişedeki su miktarı terleme hızıyla doğru orantılı olarak aşağıya iner.Bu olay bize stomaların terleme olayında görev aldıklarını gösterir.Su seviyesinde 0,5 cm'lik düşme gözlenir.
------------------------------------------
Deneyin Adı: Stomaların Gaz Alışverişindeki Rolünün Belirlenmesi
Süre: 1 ders saati
Malzemeler: 50 cm uzunlukta şeffaf plastik, 10mm çaplı hortum, 1 adet delikli tıpa, 15cm uzunlukta ve 15mm çaplı cam veya şeffaf plastik boru (veya tıpası çıkarılmış şırınga), Stand ve tutma kolu, Geniş yüzeyli ve uzun saplı bir adet yaprak, Cam macunu, musluk suyu
Düzenek:
15cm uzunlukta ve 15mm çaplı camın bir ucuna delikli tıpa takılır.Yaprak sapı tıpa deliğinden cam boruya doğru sokulur ve sapın ucundaki boşluk cam macunu ile doldurulur.Cam boru standın tutma koluna,yaprak altta kalacak şekilde tutturulur.Cam borunun içi 3/4 oranında musluk suyu ile doldurulur.Şeffaf plastik boru,cam borunun serbest ucuna geçirilir ve hava almayacak şekilde yerleştirilir.
Uygulama:
Şeffaf plastik borunun serbest ucundan yavaşça hava çekilirse cam boru içerinde çok sayıda küçük hava kabarcıkları görülür.Bu hava kabarcıkları yaprak sapından yukarı doğru taşınırlar.
Sonuç:
Ortamdaki hava stomalar aracılığı ile yaprak mezofiline alınır.Hava buradan muhtemelen içleri boş borulardan oluşan ksilem dokusuna geçer.Ksilem dokusu yaprak sapına kadar uzandığından hava buradan cam borudaki su ortamına girer.Bu olay bize stomaların gaz alışverişinde bulunduklarını gösterir.Geniş yüzeyli yaprakta stoma sayısı fazladır.
--------------------------------------------
Deneyin Adı: Fotosentezde CO2'nin Kullanıldığının Belirlenmesi
Süre: 1 ders saati
Malzemeler: Seyyar lamba, 2 adet 500cc'lik beher, Musluk suyu, Sıvı yağ, Elodea bitkisi
Düzenek:
Beherlere aynı oranda su konur ve içlerine elodea bitkisi bırakılır.Beherlerden birisinin üzerine sıvıyağ eklenir.Her iki beher kuvvetli ışık veren bir seyyar lambanın önüne bırakılır.
Uygulama:
Bir müddet sonra hangi beherden hava kabarcığı (O2) çıktığı gözlenir.
Sonuç:
Yağ tabakasının nedeni dışarıdan CO2 girişini engellemektir.Üzerini yağ tabakasıyla kapattığımız beherde hava kabarcığı çıkışı olmaz.Nedeni sisteme CO2 girişinin olmamasıdır.Diğer beherde ise sisteme CO2 girişi olduğu için fotosentez gerçekleşir ve beherden hava kabarcığı (O2)çıkar.
Sonuç olarak üstü açık olan beherde bitki CO2 alıp O2 verir ve bu nedenle bitkinin yaprakları arasından hava kabarcıklarının çıktığı gözlemlenir.Üzeri sıvı yağ ile kapatılmış olan beherde ise herhangi bir hava kabarcığı çıkışı gözlenmez.Bunun nedeni bitkinin yaşama ortamı içerisinde CO2'nin bulunmaması ve bunun doğal sonucu olarak fotosentezin gerçekleşmemesi ve O2 çıkışının olmaması gözlemlenir.
-----------------------------------------
Deneyin Adı: Yapraktan Klorofil ve Karotenoid Ayrıştırılması
Süre: Bir ders saati
Malzemeler: Yeşil yapraklar, Alkol, Havan, Filtre kağıdı, Cam tüp, Benzol
Düzenek:
Yeşil yapraklar havan içinde alkolle iyice ezilir.Bir miktar daha alkol ilave edilerek ezik yaprak karışımı filtre kağıdından süzülür.Elde edilen yeşil renkli süzüntüden bir mikta alınır ve tüp içerisine konur.Üzerine benzol ilave edilerek çalkalanır.Son olarak tüpe biraz su ilave edilir.
Uygulama:
Su ilavesiyle ağırlaşan alkol ve dolayısıyla alkolle beraber eriyen karotenoidler dibe çöker.Benzolde eriyen klorofil-a ve klorofil-b üstte kalır.Başlangıçta süzülerek elde edilen ham klorofil kuvvetli ışığa tutulursa yeşil renkli sıvının kırmızı görüldüğü fark edilir.
Sonuç:
Benzolde eriyen klorofil-a ve klorofil-b ile alkol ve su karışımında bulunan karotenoidler pigment olarak bilinirler.Bunlar fotosentez için gerekli olan ışığı absorbe ederler.Ham klorofil süzüntüsünün kuvvetli ışıkta kırmızı renge dönüştüğü görülür.Nedeni klorofilin flourans özelliğinden kaynaklanmaktadır.
---------------------------------------
Deneyin Adı: Fotosentezde Işık Kullanımının Belirlenmesi
Süre: Bir Hafta
Malzemeler: Karanlık ortam kutusu, İki adet beher ya da beher yerine geçecek 1000cc'lik kap, Musluk Suyu, Clodophora bitkisi (ipliksi alg)
Düzenek:
İki beher musluk suyu ile doldurulur.Clodophora bitkisi iki eşit parçaya ayrılır ve herbiri beherlerin içindeki suya bırakılır.Beherlerden biri karanlık ortam kutusu içine diğeride güneş alabilecek bir yere bırakılır.
Uygulama:
Bir hafta sonra karanlık ortam içindeki beher çıkarılır.Clodophora bitkisinin durumu açıkta bıraktığımız örnekle karşılaştırılır.
Sonuç:
Aydınlık ortamdaki Clodophora bitkisi ışığı kullanarak fotosentez yapar.Fotosentez sonucu oksijen üretir.Bu oksijen bitkinin ipliksi yapısında kabarcıklar halinde tutulduğundan bitki su üstünde yüzer.Oysa ki karanlıkta ki bitki fotosentez yapamaz ve bunun sonucunda oksijen üretemez.oksijen üretemeyen bitki oksijenin kaldırma gücünden faydalanamaz ve beherin dibine çöker.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar