Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları ve Sağlık Meslek Liseleri Başvuru Şartları

05 Tem 2009
Posted by Efe

Sağlık meslek liseleri taban ve tavan puanlarını görebilmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

-> Sağlık Meslek Liseleri Taban ve Tavan Puanları İçin Tıklayınız <-

-> OKS TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ <-

Puanları görebilmeniz için bilgisayarınızda en az Adobe Reader 5 yüklü olmalı. Aşağıdaki linke tıklayarak edinebilirsiniz:

-> Adobe Reader 5 Programını İndirmek İçin Tıklayınız <-

Sağlık Meslek Liselerine Başvuru Şartları

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak . Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğretimi ve yürütülmesine elverişli olmak (kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder).

Öğrencilerin özür durumları, okula kayıtlarında okul müdürlüğünce tespit edildiği taktirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz. Evli, boşanmış veya nişanlı olmamak.

Sabıka kaydının bulunmadığını, yerel Cumhuriyet Savcılığından alacağı belge ile kanıtlamak (okula kayıt sırasında istenir). Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan yaptırım veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, sahtecilik, irtikap, ihtilâs, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

Özel Şartlar:

2007-2008 öğretim yılında ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 16 (onaltı) yaşını bitirmemiş olmak veya yaş düzeltilmesi için mahkemeye başvurduğuna ilişkin belge getirmek. Eğitim süresi dört yıldır.Okullara,ortaokul veya ilköğretim okulları mezunlarından sınava başvuru şartlarını taşıyan ve sınavda başarılı olanlar kabul edilirler.

Sağlık Meslek Liselerinin Bölümleri ile ilgili Açıklayıcı Bilgiler :

Radyoloji Teknisyeni
Sağlık kurumlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çeken,filmin banyosunu yapan,ışın tedavi planını uygulayan, film raporlarını hazırlıyan ve arşivleme işlemlerini yürüten bölümdür.

Anestesi Teknisyeni
Bir hekim kontrolu altında hastaları ,cerrahi müdahaleler sırasında anestesik maddeleri tekniğine göre uygulayarak uyutan sağlık personelidir.

İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyeni
Bireyi,aileyi,toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin beden,ruh ve sosyal yönden kazayı uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımını planlayan,uygulayan ve kazazedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak acil bakımını sağlıyan sağlık personelidir.

Labaratuvar Teknisyeni
Sağlık kurumları bünyesinde çeşitli labaratuvarlarda,halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacı ile ,her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki labaratuvar tetkik ve analizlerini yapan,bu amaçla numune alan,analizler için solüsyon ve kültür vasatları hazırlayan,yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasında ilişkiyi kuran,sonuçları rapor edebilen sağlık personelidir.

Diş Protez Teknisyeni
Ağız ve diş konularında,diş hekiminin direktif ve kontrolü altında kendisine gönderilen ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan veya düzenleyen protez ve apereyleri tekniğine uygun olarak yapan sağlık personelidir.

Çevre Sağlığı Teknisyeni
Her türlü yerleşim yerinde birey,aile ve toplumun sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen,kontrol altına alan,iyileştirme çalışmalarını uygulayan ve uygulanmasını sağlayan,bu amaçla atıklar,kemiriciler,vektörler,su,hava,gıda,konut,endüstri ve toplu yaşanan yerlerin sağlık kontrollerini yapan ,ruhsatlandırma işlemleri ile zararsızlaştırma tekniklerini uygulayan,sağlık eğitimi,istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini yapan sağlık personelidir.

Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyeni
Bireyin,ailenin ve toplumun beden,ruh ve sosyal yönden sağlıklı olması amacı ile tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği ortopedik cihaz ve protez tekniklerini uygulayan ,mesleki tıbbi cihazlarını kullanarak hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapan,gerektiğinde yeni teknik ve cihazları öneren sağlık personelidir.

Tıbbi Sekreter
Tıbbi istatistikerle ilgili verileri derleyen, derlediği istatistiki bilgileri bilimsel metodlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen ,tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma işlemlerini yürüten, ihtiyaç duyulan bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık personelidir.

Sağlık Meslek Liselerinde;

Hemşirelik programı ile Sağlık Alanı; Acil Tıp, Anestezi, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Ortopedik Protez-Ortez, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Sekreterlik dallarında ortaöğretim seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir.

Hemşirelik programından mezun olanlar "Hemşire",

Sağlık Alanı; Acil Tıp dalından mezun olanlar "Acil Tıp Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Anestezi dalından mezun olanlar "Anestezi Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Çevre Sağlığı dalından mezun olanlar "Çevre Sağlığı Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Diş Protez dalından mezun olanlar "Diş Protez Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Ortopedik Protez-Ortez dalından mezun olanlar "Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Radyoloji dalından mezun olanlar "Radyoloji Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Tıbbi Laboratuvar dalından mezun olanlar "Laboratuvar Teknisyeni",
Sağlık Alanı; Tıbbi Sekreterlik dalından mezun olanlar "Tıbbi Sekreter",
unvanı ile Sağlık Bakanlığı bağlı kamu ve özel, yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi


Son yorumlar