Böbrek Taşı ve İdrar Yolu Taşı Nasıl Düşürülür?

Posted by asya

Böbrek ve idrar yolları taşlarının %35 i kalsiyum oksalat taşları, %30-35 karışık kalsiyum oksalat ve fosfat, %15-20 magnezyum amonyum fosfat, %5-10 ürik asit taşlarıdır. Kalsiyum fosfat %5, sistin taşları ise %2 oranında görülür. Yani taşların %70 i kalsiyum oksalat içerir.

Taş oluşumunda genetik, çevresel ve beslenme faktörleri söz konusudur.

Genetik olarak; sistinüri, renal tübüler asidoz, azalmış böbrek aldolaz aktivitesi ve anormal pürin metabolizması gibi faktörler etkendir.

Çevresel etkenler; aşırı sıcaklık ve nemde aşırı sıvı kaybı.

Beslenme faktörleri ; aşırı çiğ yeşil sebzelerin tüketimi kalsiyum oksalat taşlarına, aşırı protein ve hayvansal yağ tüketimi ise ürik asit taşlarına neden olabilir.

Kalsiyum taşlarının oluşumunda barsaktan aşırı kalsiyum emilimi önemli rol oynar. Böylece idrarda fazla kalsiyum çıkar ve kalsiyum içeren taşlar oluşur.

Kalsiyum taşları oluşumunda diğer önemli bir etken de renal hiperkalsiüri denilen bir durumdur. Burada böbreklerden kalsiyum emilimi bozulur ve idrarla kalsiyum kaybı olur. Böylece kalsiyum taşları oluşabilir. Bu hastalarda paratiroid hormon ve D vitamini artar. Bu durum kan tahlili ile belirlenebilir.

Ürik asit taşlarının oluşumunda ise asidik idrar, az miktarda idrar ve idrarda ürik asit artışı gibi etkenler rol oynar.

Gut hastalığı, uzun süreli ishaller, kanda ürik asit yüksekliği ve aşırı protein alımı ürik asit taşlarına neden olabilirler.

Bu durumun aksi olarak asit olmayan (alkali ) idrar ise struvit veya infeksiyon ( triple fosfat ) taşlarına neden olabilir. Yandaki resimde bir struvit taşı görülmektedir. Resmin büyük hali için resim üzerine tıklayın.

Taş hastalığı; ağrı, kanlı idrar, bulantı-kusma ve ateş-titreme ile kendini gösterir. Böbrek taşlarında ağrı genellikle böğürdedir ve bu bölge hassastır. Üst idrar yolu taşlarında ise ağrı böğürden kasığa ve aynı tarafta yumurtalıklara veya kadınlarda genital organa yayılır. Mesane ( idrar torbası ) taşlarında ise ağrı penise vurur ve şiddetli idrar şikayetleri görülür. Ateş-titreme enfeksiyona işarettir. İdrar kültürü alınmalı, antibiyotik tedavisi başlanmalıdır.

Tanı Ultrasonografi ve radyografik olarak konulur. İntravenöz ürografi üriner sistemde tıkanma olup olmadığı, fonksiyon kaybı veya gecikmesi olup olmadığı hakkında fikir verir. Taş, böbrekler ve idrar yolları hakkında bilgi verir ve yapılacak girişimin şeklini planlamada yardımcı olur. Bilgisayarlı tomografi taş hastalığında nadiren gerekir.

Taş Hastalıklarında Tedavi

Böbrek ve idrar yolları taşlarının tedavisi taşın büyüklüğü, yeri, cinsi ve tıkanma yapıp yapmadığına bağlı olarak değişir.

6 mm çapından küçük taşlar genellikle kendiliğinden düşerler. Bu nedenle herhangi bir girişim gerektirmezler. Ancak belli bir süre düşmezlerse veya tıkanma yaparlarsa girişim gerekir.

Daha büyük taşlara ise yerine ve büyüklüğüne göre tedavi açık veya kapalı cerrahi, taş kırma veya ilaç tedavisi olabilir.

Taşın Cerrahi Tedavisi

Başlıca açık cerrahi metodları;

** pyelolitotomi (böbrek taşlarının pelvis renalisten alınması),

** nefrolitotomi (böbrek taşlarının böbrek parankimi açılarak çıkartılması),

** üreterolitotomi (üreterden taş alınması),

** sistolitotomi (mesaneden taş çıkartılması)

** perkütan nefrolitotomi ( böğür bölgesinden yaklaşık 1 cm lik bir kesi ile girilen bir alet ile böbrek taşı çıkarılır)

** üreterorenoskopik litotripsi ( idrar yolundan sokulan endoskopik cihaz ile taş kırılır veya basket ile alınır)

** Laparoskopik taş cerrahisi

Pyelolitotomi (böbrek taşlarının pelvis renalisten alınması)

Böbrek havuzcuğunda bulunan taşların çıkarılması için yapılan en klasik ameliyat şeklidir. Taşın bulunduğu taraf üste gelecek şekilde hasta yan yatırılarak ameliyata başlanır. Böğür bölgesine yaklaşık 7-8 cm lik bir kesi yapılır ( Bu kesi hastanın taşına, böbreğine ve vucut yapısına göre bazen daha büyük yapılabilir. ) Cilt, ciltaltı dokular, kas ve zar tabakaları kesilerek böbrek havuzuna ulaşılır ve havuz açılarak taş çıkarılır. Böbrek havuzundaki açıklık dikilir. Bir dren konulur ve kesilen kas ve zar tabakaları ile cilt dikilerek ameliyat sonlanır. Hasta birkaç gün içinde taburcu edilir.

Başarı oranı çok yüksek bir ameliyattır. Günümüzde ESWL tedavileri ile kapalı ameliyatlar nedeniyle yapılma oranları giderek azalmaktadır. Yandaki şekilde böbrek havuzundan taşın çıkarılması görülmekte.

Nefrolitotomi (böbrek taşlarının böbrekten çıkartılması)

Böbrek kaliks yapısı içinde bulunan taşların çıkarılması için yapılan ameliyat şeklidir. Pyelolitomiden farkı böbreğin havuz kısmı değil, parankim denilen etli kısmı kesilerek taş çıkarılır. Çünkü taş havuzda değil böbreğin içindedir. Taşın bulunduğu taraf üste gelecek şekilde hasta yan yatırılarak ameliyata başlanır. Böğür bölgesine yaklaşık 7-8 cm lik bir kesi yapılır ( Bu kesi hastanın taşına, böbreğine ve vucut yapısına göre bazen daha büyük yapılabilir. ) Cilt, ciltaltı dokular, kas ve zar tabakaları kesilerek böbreğe ulaşılır ve böbrekte taşın bulunduğu kaliks açılarak taş çıkarılır. Böbrek parankimindeki açıklık dikilir. Bir dren konulur ve kesilen kas ve zar tabakaları ile cilt dikilerek ameliyat sonlanır. Hasta birkaç gün içinde taburcu edilir.

Başarı oranı çok yüksek bir ameliyattır. Pyeloplasti ameliyatları gibi ESWL tedavileri ile kapalı ameliyatlar nedeniyle yapılma oranları giderek azalmaktadır.

Üreterolitotomi ve Endoskopik Üreterotripsi (üreterden taş alınması)

Böbrek kanalında ( üreter )bulunan taşların çıkarılması için yapılan ameliyat şeklidir.Açık veya kapalı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Açık ameliyatta taşın bulunduğu taraf üste gelecek şekilde hasta tam yan veya hafif yan yatırılarak ameliyata başlanır. Taş seviyesinde yaklaşık 6-7 cm lik bir kesi yapılır ( Bu kesi hastanın taşına, seviyesine ve vucut yapısına göre bazen daha büyük yapılabilir. ) Cilt, ciltaltı dokular, kas ve zar tabakaları kesilerek böbrek kanalına ( üreter )ulaşılır ve kanal açılarak taş çıkarılır. Böbrek kanalındaki açıklık dikilir. Bir dren konulur ve kesilen kas ve zar tabakaları ile cilt dikilerek ameliyat sonlanır. Hasta birkaç gün içinde taburcu edilir.

Başarı oranı çok yüksek bir ameliyattır. Günümüzde ESWL tedavileri ile kapalı ameliyatlar nedeniyle yapılma oranları giderek azalmaktadır. Kapalı üreter taşı ameliyatında hasta jinekolojik pozisyonda yatırılır ve idrar kanalından sokulan ince bir optik cihazla mesaneye oradanda taşın bulunduğu üretere girilir. Taş görülür ve kırılır. Parçalanan taşlar dışarı alınır.

Sistolitotomi ve Endoskopik Sistolitotripsi(mesaneden taş çıkartılması)

Mesanede bulunan taşların çıkarılması için yapılan ameliyat şeklidir. Açık veya kapalı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Açık ameliyatta hasta sırtüstü yatırılarak ameliyata başlanır. Kasık bölgesine yaklaşık 7-8 cm lik bir kesi yapılır ( Bu kesi hastanın taşına, böbreğine ve vucut yapısına göre bazen daha büyük yapılabilir. ) Cilt, ciltaltı dokular, kas ve zar tabakaları kesilerek mesaneye ulaşılır ve mesane açılarak taş çıkarılır. Mesanedeki açıklık dikilir. Bir dren konulur ve kesilen kas ve zar tabakaları ile cilt dikilerek ameliyat sonlanır. Hasta birkaç gün içinde taburcu edilir. Başarı oranı çok yüksek bir ameliyattır. Kapalı mesane taşı ameliyatında hasta jinekolojik pozisyonda yatırılır ve idrar kanalından sokulan ince bir optik cihazla mesaneye girilir. Taş görülür ve kırılır. Parçalanan taşlar dışarı alınır.

Perkütan Nefrolitotomi

Perkütan Nefrolitortipsi böbrekte bulunan taşların cerrahi olarak vücut dışına çıkarılması metodlarından biridir.

Açık ameliyattan tek farkı büyük bir kesi ile değil 1,5 cm. lik bir kesi ile bir optik cihazın böbreğe sokulması ile taş ameliyatının yapılmasıdır.

Perkütan Nefrolitortipside taşın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte başarı oranı da %75 ler civarındadır.

Üreterorenoskopik Litotripsi

Ureteroronoskopi (URS) üreterdeki problemlerin tanı ve tedavisinde kullanılan optik bir cihazdır.

Cihaz idrar kanalından mesaneye , oradanda işlemin uygulanacağı üretere sokulur. Monitörden gözlem altına üreter gözlenir. İçinden kateter veya taş kırıcı prob geçirilerek işlem yapılır. ( Resimde üreterorenoskopun üretere sokulmuş, içinden basket kateter geçirilmiş ve taş yakalanmış şeilde görülmekte)

Pnomotik taş kırıcı hava yardımı ile taşları yüksek başarı oranları ile kırmaktadır. Kırılan parçalar taş toplama pensleri ile çekilerek çıkarılır.

Üreteroskopi en fazla üreterin alt bölümdeki taşlarda etkili olmaktadır. Kliniğimizde alt üreter taşlarına rijit üreteroskopla girişim yapılmaktadır. Gerek basket kateter kullanılarak taş dışarı alınmakta, gerekse pnomotik kırıcı ile taşlar kırılmaktadır.

TAŞ KIRMA ( ESWL )

ESWL vücut dışından gönderilen şok dalgalarının idrar yolundaki ve böbreklerdeki taşlar üzerine hedeflenmesi ile bu taşların kırılmasını sağlayan bir yöntemdir.

Şok dalgaları; su ve yumuşak doku içinden minimal enerji kaybıyla ve çok az hasar yaparak geçerler, hedeflenen materyal üstünde mekanik etki yaparlar. Taşın önce genleşip sonra küçük parçalara ayrılmasına yol açar.

Taşları ufak parçalara ayırarak idrar yollarından kendiliğinden düşmesini sağlar.

1980'li yıllarda uygulanmaya başlamıştır. 2 santimetre büyüklüğüne kadar olan taşlar ESWL ile tedavi edilmesi ideal seçimdir. Daha büyük boyuttaki ve sayıdaki taşlar da istenmeyen yan etki oranı artmaktadır.

Taşlar kırılma kolaylıklarına göre struvite, kalsiyum apatit,ürik asit,kalsiyum oksalat dihidrat,kalsiyum oksalat monohidrat ve sistin taşları olarak sıralanabilir.

ESWL ile taşkırma uygulaması seansı ortalama 30 dakika sürer ve genellikle 2000-3000 şok uygulanır. Hamilelerde, kanama-pıhtılaşma bozukluğu olanlarda ve kırılan taşın dökülmesine engel olacak yapısal bozukluğu olanlar haricinde ESWL yani vucut dışı taş kırma işlemi güvenle yapılabilir.

Laparoskopik Taş Cerrahisi

Son yıllarda üroloji pratiğine laparoskopik ameliyatlar girmiş ve giderek daha sık yapılmaktadır. Günümüzde bir çok ürolojik ameliyat laparoskopik yöntemle yapılabilmektedir. Laparoskopik taş cerrahisinde taşın yapısı, büyüklüğü ve yeri önemlidir. Uygun vakalarda birkaç küçük kesi ile laparoskopik aletler içeri sokulmakta ve taş bulunduğu yerden alınabilmektedir.

İLAÇ TEDAVİSİ

Hastada mevcut bozukluğa göre bir kısım taş hastalıklarında uygulanabilir medikal tedaviler vardır.

Hiperürikozüri olan hastalarda allopürinol 300-600 mg/gün kullanılabilir. Sistin taşlarında idrar pH sını 7.8 in üstünde tutmaya gayret edilmelidir. 12 gr/gün sodyumbikarbonat idrar alkalinizasyonu için yeterlidir, ayrıca günde 3-4 lt. sıvı almaları önerilir. İnfeksiyon taşlarında, uygun antibiyotik tedavi yapılır. Hiperparatiroidizm sözkonusu ise paratiroidlerin cerrahi eksplorasyonu gibi nedene yönelik tedavi uygulanabilir. Kalsiyum taşlarının medikal tedavisinde; düşük kalsiyum, düşük oksalat içeren diyet, bol sıvı alınması yanında tiazid grubu diüretikler önerilir. İdrarda sitrat eksikliği sözkonusu ise sitrat oral yolla yerine konulabilir.

merhaba ben omirilik

merhaba ben omirilik felcliyim hareket edemiyorum sol böbregimde kücük bir tane tas varmis ben nasil düsürebilirim tskler


acil cevapp ??

Mrb. Bende cift bobrek varmis sag yanimda. Anlasamiyorlarmid bunlar bir birine tas firlatip duruyorlarmis. Gecen sene muane oldumm. Agrimda gecti tasta dokmuyordm. 1 haftadr yognlukla tas dokmeye basladim heralde. Idrarimi yaparken yanma yapmaya felan basladi. 2 gun oldu penis ucunda cok agri var elimle dokundugumda sanki orda tas var hissediyorm cok agri yapio lutfn yardimci olun nasil cokartcam onu. Penisimin hemen ucunda. Irarimi tutup tazziklide idrar yaptmm cikmio.


Mrb. Arkadaşlar kısaca

Mrb. Arkadaşlar kısaca anlatayım 6mm taşım 24gun içinde kuma dondu kuracaklardı su an kum olarak dokuyorum. Levrek balığının ın kafasından cıkan taş ve gleburu isminde bitkisel bır içecek dua esersınız


Böbrek taşı

Mrb. Ben 4.5aydır sag böbreğim de agrı cekiyordum. Doktora gittim 6mmtaş oldugu nu soyledi agrı kesici yazdı seneye buyume yaparsa kırarız dedı aradan 24gun gecti sancıdan duramadım1sene bunlamı yaşayacam diyerek ve bugun başka 1doktora çıktım filim çekti idrar testi taş parçalanmış ve kuma donüşmüs su anda kum dokuyorum 24 GÜN içinde levrek balığının beyninden kaya taşı cıkar kırıp onu yedım 5 adet ve gleburu dıye bitkisel bır icerik netten araştırın be cok şaşırdım ama gercekten doğru uygulayın dua edeesınız


benim kanalda 1 santim tas

benim kanalda 1 santim tas var en kolay nasil aldiririm ltfen cevap yazarsanz sevnirim


Bobrek tasi

Arkadaslar hepinize gecmis olsun yazilan yorumlarin cogu dogru fakat uydurmalarda var arada tasdusurmek icin tavsiyelerimi iyi okuyun
1-bol su icin patladim dediginiz an enaz yarim lt daha icin
2-arpa alin kaynatip birgün bekletin ve suyunu ac karnina icin
3-bol hareket edin ve gunluk minimum 100 defa ip atlayin
Bu arada ben ürolog uzmaniyim iyi günler


tas

arkadaslar agrıda duramıyom ne tavsiye edersınız bira dusururmu


Kum döküyormuşum

Kum döküyormuşum arkadaşlar kanda ve idrarda enfeksiyon var denildi sizdede böyle birşey söylendimi aceba kumdan dolayımı enfeksyonlar merak ediyorum şimdiden tşrkler


böbrek taşı

merhaba arkadaşlar ;

bende sancı ile doktora gittim tetkikler yapıldıktan sonra 1 cm büyüklüğünde tas oldugu söylendi ve tasın düşme ihtimalinin olmadıgı kırışma yapılamayacagı ve idrar yolundan girilip alınacagı söylendi bende onu istemiyorum bu şekilde böbrek tası olupta düşüren varmı


Arkadaşlar bnm idrar yaparken

Arkadaşlar bnm idrar yaparken asiri yanma kanama vr avi vat resmn bagira bagita bagira yapiyorum idrarimi ama ne bobregim agridi buzamna kadar nede kasiklarim bndede tasmi var acaba idrarim gelmesin diye dua ediyorum


Lütfen bir üroloğa muayene

Lütfen bir üroloğa muayene olunuz!


tas dusurme

Slm arkadaslar ben dun hastaneden ciktim tas aldirdim 7 mm ve idrar yolunun kucuk olunca mejbur amaliyat oldum narkozla ve cok iyi gecti agrilariniz varsa hic beklemeyin ve her soylenene inanmayin dr.bas vurun ve hemen aldirin allah sabir sihhat versin herkese


tas

arkadaslar yogurt suyu ıcın ve ıp atlayın yoksa dusmez ben bu sekılde 8 mm dusurdum


sakınn !!

yoğur suyu için demişin süt yoğurt taşı besler bilmeyenler lütfen yazmasınlar. 7 mm taşdan yukarısı düşmez ilaç falan denemeyin direk ameliyat.. 2-3 mm kendi düşer mesanedeki taş kırılmaz kırdırmayın böbrekteki taş kırılır


bobrek tasi

Benimde bobrekte 8m var dusuremiyom ameliyatta olmak istemiyorum ki kanala girmis tas nasil dusurucem


Merhaba öncelikle verdiğiniz

Merhaba öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim.

Benim bir tanıdığımda böbrek taşı vardı resmen kıvranıyrodu ağrı gelince ve yıllardır geçmediğini söylemişti. Gerçekten zor bir hastalık. Böbrek taşlarından kurtulmak için veya ağrısını dindirebilecek çeşitli tavsiyelerin olduğunu gördüm. Böbrek taşı hastalığı bulunan herkeze acil şifalar dilerim


Kesin Çözüm Bu Olsa Gerek

verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler böbrek taşı düşüren herkeze acil şifalar dilerim


tasim düştü

Kasiklarda agri varsa bu düştüğünü gösteriyor bende 2aydan fazla taş agrisi çektim taşın buyuklugu 8.5mm ameliyat olması gerekirken dün doktorum 15 gün süre verdi Kasiklarda 1haftadan fazla agri vardı ve idrarirmi ağlayarak yapacak duruma gelmiştim arada idrara cikmadgm halde vajinam çok agriyordu ve dün doktordan geldikten sonra düşürdüm şimdi çok rahatm çünkü idrar yolumu tikiyormus idrar çok az geliyordu suan tek sorun idrar hala kanlı geliyor doktorummuayeneye gel duserse demişti tekrar gidicem ve tasi incelicekler tekrarlamamasi için tedavi görücem


Kasiklarda agri varsa bu

Kasiklarda agri varsa bu düştüğünü gösteriyor bende 2aydan fazla taş agrisi çektim taşın buyuklugu 8.5mm ameliyat olması gerekirken dün doktorum 15 gün süre verdi Kasiklarda 1haftadan fazla agri vardı ve idrarirmi ağlayarak yapacak duruma gelmiştim arada idrara cikmadgm halde vajinam çok agriyordu ve dün doktordan geldikten sonra düşürdüm şimdi çok rahatm çünkü idrar yolumu tikiyormus idrar çok az geliyordu suan tek sorun idrar hala kanlı geliyor doktorummuayeneye gel duserse demişti tekrar gidicem ve tasi incelicekler tekrarlamamasi için tedavi görücem


Bobrek tasi

Mrb tasi dusurmek icin nasil yontem incelediniz benimde carsamba gunu acile sanciyla gittim 32 yasindayim ilk defa ogrendim mesane girisimde 6mm tas oldugunu dusuremezsem ameliyat olacagimi soyledi ameliyat olmak istemiyorum bitkisel herseyi deniyorum siz neler yaptiniz ziplamak faydalimi yurumek yeterlimi evde


ne yapmamı tavsiye edersiniz?

sağ böbreğimde 8veya 9 mm taş var kapalı ameliyat dediler fikirleriniz nelerdir teşekkür ederim


böbrek taşı bitkisel çözüm

Asplenium ceterach - altınotunu deneyin derim. %100 etkili bitkisel çözüm.


Eswl yontemi çok iyi 3 sefer

Eswl yontemi çok iyi 3 sefer kirdirdim taslar kucuk olursa daha rahat atiliyor idrardan.simdi 1 cm lik
Tas daha kaldi idrar kanalinda umarim ayni yontemi yaparlar cok rahat oluyor cunku ama endoskopik olursada yukaridaki arkadasin dedigi gibi sorun olmuyorsa iyi olur birazda rahatladim bakalim carsamba doktordayiz ne soyliyecek


En iyi tedavi lazerle kırdırma veya endoskobi

Yaklaşık bir yıl önce böbreğimde 2 taş vardı . birini düşürdüm. baya zahmetlı oldu çok ağrılı oldu ama düştü. Diğerini ise endoskobi ile aldırdım. İdrar yolundan bi aletle girip taşı kırıp çıkarıyolar. Çektiğiniz acıların yanında bu amelıyat devede tırnak kalır emin olun.


Mesaneden taş çıkartılması

Mesaneden taş çıkartılması ile ilgili yukarıdaki yazı bana büyük ümit verdi
Bende mesadene 12 mm büyüklüğünde 2 taş çıktı. Doktorlar mutlaka ameliyat olmamı öneriyorlar. İnşallah ilaç tedavisi ile düşürebilirim.


Bol bol limonta için(Evde

Bol bol limonta için(Evde kendi yaptığınız). Bir süre sonra taş düşürmeye başlarsınız.


arkadaşlar bende 3 mm taş var

arkadaşlar bende 3 mm taş var 1 aydır ağrı çekiyorum..ilk başta böğürlerimde başlayan ağrı şu anda kasıklarımda..daha ne kadar sürer bu taşı düşürmem ..cevaplarsanız sevinirim


..

3mm ise kendiliğinden düşer egzersiz falan yap bol su iç


Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar