Gece İdrar Kaçırma (Enuresis) Nedenleri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Posted by asya

Enuresis, işeme kontrolünün olması gereken bir yaşta istemsiz ve uygunsuz olarak gece idrar kaçırmadır. Beş yaşının üzerindeki çocuklarda haftada iki veya daha fazla yatak ıslatma olayıdır.

5 yaşından önceki idrar kaçırmalar bu sınıfa dahil değildir. Çünkü çocukta ancak beş yaşına kadar idrar yapma fonksiyonu gelişir.

İdrar kaçırma olayı %85 sadece gece, %15 te gece veya gündüz olur. Bazı vakaların %10-%25 arasında büyük tuvaletini kaçırır. Bu durum genellikle psikolojik bir hastalığı gösterir.

Beş yaşını geçtikçe oran hızla azalır. 10 yaşında bu oran %5 e, 15 yaşında ise %1 e düşer. Evlenip idrar kaçıranlar bile görülebilir. Erkeklerde kızlara göre %75 oranında daha fazladır.

Nedenleri:

Gece idrar kaçırma bir hastalık olmayıp hastalık belirtisi olduğundan nedenleri çok fazladır.

1-Norojenik gelişmenin gecikmesi: Çocuklarda bedeni ve ruhi gelişme yanında norojenik gelişmede vardır.Mesane kontrolü bazen gecikebilir.
Normalde bebeklerde işeme 6 aya kadar refleks olarak istemsiz yapılır. 2 yıl içerisinde mesane kasının gelişmesi ile istemli olarak yapılır.Fakat tam kontrol yoktur. 1,5 - 3 yaş arası çocuk mesanesinin dolduğunu fark eder. Okul öncesinde ise idrarını biriktirmeyi ve ertelemeyi öğrenir.

Şayet norojenik olarak sinirlerde bir arza olursa beyinden idrarı tutması için emir gelmez.

2-Uyku bozuklukları: İdrar kaçıran çocukların uykuları diğer çocuklardan daha ağırdır. İdrar kaçırma uykunun ilk devrelerinde görülür. Bu nedenle çocuk yattıktan sonra 30 dakika içerisinde idrara kaldırmalıdır. Burnunda et olan (polip) çocuklarında uykusu derindir.

3-Çevresel ve sosyal etkenler: Gece idrara çıkma sosyoekonomik gelişmemiş toplumlarda, ortanca çocuklarda, yıkılmış ailelerde, anne-babası ayrı çocuklarda daha sıktır. Bu çocuklar içine kapanıktır.

Eğitimin önemi büyüktür. Örneğin tuvalet eğitiminin baskılı olarak verilmesi çocukta ters etki yaparak idrar kaçırma şeklinde ortaya çıkmasına neden olur.

4-Psikolojik etkenler: Psikolojik bozukluklar,aile içi ilişkilerinin bozulması, davranış bozuklukları idrar kaçırma şeklinde gözükebilir. Mesane kontrolü 2-4 yaşında başlar. Bu dönemdeki psikolojik bir olay bir stres (anne baba ölümü, yeni bir kardeş olması, kaza geçirme, hastanede yatma v.s ) gece idrar kaçırmalarının başlangıcı olabilir.

5-İdrar yolları iltihapları: İdrar kaçırma olaylarının büyük bir bölümünde idrar iltihabı vardır. Bu oran kızlarda daha fazladır. İltihabın mesane kasına zarar vermesinden ileri geldiği düşünülmektedir.Uygun tedavi ile gece idrar kaçırma şikayetlerinin önüne geçilebilinir.

6-Anatomik bozukluklar: Bazı idrar yolları yapısal bozukluklarında idrar kaçırma görülür.Bu duruma mesane çıkışındaki bir darlık neden olabilir. Aynı zamanda gündüzde idrar kaçırma olur.

7-Bel kemiği bozuklukları: Bu durum halk arasında yanlış olarak bilinen "Bel açıklığı" tabiridir. Bel kemiği bozukluklarında gece işemeleri meydana gelir. Doğuşta işeme merkezinin bulunduğu bel omurlarında kemiğin her iki ucunun ayrık olması ile merkeze yapmış olduğu etkiyle idrar kaçırma olayı olur. Doğuşta burası açıktır. Çocuk büyüdükçe her iki uç birleşir ve kapanır. Böylece işeme merkezi etki altından kurtulur. Bazı çocuklarda bu açıklık ileri yaşlara kadar devam eder.

8-Kalıtımsal etkenler: Gece idrar kaçıran çocukların %75 inde anne ve babasında da çocukluğunda idrar kaçırma hikayesi vardır. Halk arasında dayıda veya teyze, halada idrar kaçırmasının yeğenden de görüleceği inancı buradan gelir.

9-Diğer nedenler: Besin alerjisi, bademcik iltihapları, burunda veya genizde et olması (polip), genel alerjik durumlar,büyük tuvalette parazit yumurtası bulunması gece idrar kaçırma nedenlerinin bazılarıdır.

Tetkikler:
Bütün idrar kaçıran çocukların idrar tahlilleri yapılmalıdır. İltihap varsa tedavi edilmelidir. Şayet çocuk gündüzde idrar kaçırıyorsa yapısal bozukluk için filimler çekilmelidir. Burun ve/ veya geniz etinde kulak burun boğaz konsültasyonu yapılmalıdır. Son zamanlarda yapılan mesane kasının aktivitesini ölçen testler teşhis bakımından çok önemlidir.

Tedavi:
Gece idrar kaçırmanın nedeni bulunursa tedavisi o nispette kolaydır. Psikolojik nedenli idrar kaçırmalarda çocuk psikiyatrisinin desteği alınır. Anatomik bozukluk varsa bu giderilir. İltihap durumunda bunun tedavisi yapılır.

Çok defa idrar kaçırma nedeni psikolojik olduğundan tedavi uzun sürer ve sabır ister.

1-İlaç tedavisi: Bir çok ilaç kullanılmıştır.Bu ilaçlar mesane kontrolünü sağlayan ilaçlar olduğu gibi derin uykuyu azaltan ilaçlardır. Etkisi mesane kasına uyaranlar göndererek idrar hissini meydana getirmektir.

Halk arasında bu tip ilaçların kısırlık yaptığı gibi yanlış bir inanç vardır. Bu durum şimdiye kadar ispatlanamamıştır.

Her ilaçta olduğu gibi bu ilacında ağız kuruluğu, sinirlilik, hafif mide barsak bozukluğu, tansiyon düşüklüğü gibi yan etkileri vardır. Buruna sıkılan sprey gibi ilaçlarda kullanılmıştır.

2-Şartlandırma tedavisi: Sinyalli bir alarm sistemi kullanılır. Çocuk özel tertibatlı bir yatakta yatırılır. İdrarını kaçırınca zil çalar. Çocuk kalkar zili kapatır ve idrarın geri kalan kısmını tuvalete yapar. Böylece çocukta bir refleks başlatılmış olur. Uygulama 4-5 ay sürebilir. Anne ve baba şuurlu olmalıdır. Başarı oranın % 80 dir. İlaç tedavisinden daha iyi sonuçlar verse de uygulamak zordur.

3-Mesane eğitimi: Çocukta mesanenin idrar toplama kapasitesi küçükse uygulanır. Çocuk gündüzleri bol su içer ve idrarını yapma sıklığını uzatır. Böylece idrarını tutmayı öğrenir. Burada anne ve babaya çok iş düşer. Çocuğa suyu kısıtlamak doğru değildir. Aksine su içip idrarını tutması telkin edilmelidir.

4-Akapunkur uygulamalarından da sonuçlar alınmaktadır.

Aileye Öneriler:
Eğer çocuğunuz idrar kaçırıyorsa telaşa kapılmayın. İdrar kaçırmaya neden olabilecek bir tıbbi sorunu varsa bu sorunun tedavisi ile idrar kaçırmanın geçeceğini, eğer tıbbi bir sorun yoksa Enürezis Nokturna’nın kendi kendine düzelebilen bir durum olduğunu unutmayın. İdrar kaçırdığında çocuğunuza kızmayın, onu utandırmayın, başka çocukları örnek göstermeyin, cezalandırmayın. Çocuğunuza bu sorunun çok da önemli olmadığını ama onu etkilediğini düşündüğünüz için bir doktora götürmek istediğinizi, tetkik ve tedavi süresince ona destek olacağınızı anlatın ve öncelikle bir çocuk hekiminden randevu alın.

14 yaşındayım kızım

Geceleri altıma kaciriyorum 11 yasinda basladi annemden saklamayi 3 sene basardim ama devam etti soylemekten cok utandim napabilirim yardimci olurmusunuz


kendini üzme ailene bunu

kendini üzme
ailene bunu söyle


Gece altına kaçırma tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Ailenize danışmaktan çekinmeyin; bu psikolojik bir durum da olabilir, fizyolojik bir durum da olabilir.

Ailenize anlatıp bir hekime görünmenizi tavsiye ediyoruz.

Gece altına kaçırma tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Altını ıslatan çocuklara genel olarak 7-8 yaşına geldiğinde tedavi için girişimlerde bulunulması önerilmektedir. Bu girişimlerin başında çocuğun kendisinin ya da ailesinin gece uyanmasına dönük programlar gelmektedir. Önce çocukların kendiliğinden uyanması denenir, bu mümkün olmuyorsa ailenin çocuğu gece uyandırıp tuvalete gitmesini sağlayan program uygulanır. Daha önce başarılı olduğu gösterilmiş 6 günlük bir programın ayrıntıları aşağıda anlatılmıştır.

* İlk gece çocuk gece 1'e kadar her saat başı uyandırılır. Çocukla konuşularak ve yürütülerek uyandığından emin olunur. Altı kuruysa övücü sözler söylenir ve "Tuvalete girme ihtiyacın var mı yoksa bir sonraki saati mi bekleyeceksin" sorusu sorulur. Çocuk tuvalete gitmek isterse tek başına tuvalete yürümesi istenir. Eğer çocuk altını ıslatmışsa pijama ve iç çamaşırlarını kendisinin değiştirmesi teşvik edilir. Gece 1'de uyandırıldığında kuru olsa bile idrarını yapmaya çalışması söylenir.

* Daha sonraki beş gece çocuk bir kez uyandırılır. İlk gece uyuduktan 3 saat sonra, ikinci gece 2.5 saat sonra ve böyle süre azaltılarak beşinci gece uyuduktan 1 saat sonra uyandırılır. Son gece bundan sonra kendisinin uyanması söylenir.

* Bu programdan sonra altını ıslatma yinelerse (3 gün üst üste altını ıslatırsa) yeniden 6 gecelik uyandırma programı yinelenir.

* Bazı çalışmalarda bu program ile %92 oranında çocukların kuru kalması sağlanmış, bunların %20'sinde ise yeniden altını ıslatma sorunu yaşanmıştır.

Tedavide alarm kullanımı ve ilaç tedavisi

Daha önce anlatılan ve daha çok davranış değişikliği üzerinde duran tedavilerden bir sonuç alınamadığında "enüretik alarm" kullanımı ya da ilaç tedavisi denenmelidir. Her iki tedavi yöntemi için de çocukların 8 yaşını bitirmesi beklenmelidir. Alarm cihazları çocuk idrar kaçırmaya başlar başlamaz hareket geçen ve böylece çocuğun uyanıp, mesanesini kontrol etmesi konusunda yardımcı olan araçlardır. Son yıllarda "enüretik alarm" teknolojisinde önemli ilerlemeler olmuş ve hem küçük hem de kullanımı kolay alarm cihazları üretilmiştir. Alarm tedavisine 2-3 ay sürdürülmesi gerekmekte ve bu tedavi ile çocuklarda %70-84 oranında iyileşme sağlanmaktadır. Alarm tedavisi sonunda yineleme riski %10 dolayındadır.

Altını ıslatma tedavisinde uzun yıllardır çeşitli ilaçlar kullanılmıştır.

Not: İlaç isimlerini hekime görünmeden yazmak istemedik.

Fizyolojik altını ıslatma sorunu olan çocukların tedavisinde ise aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır:

a. Gece kalkıp tuvalete gitme bir hedef olarak kesinleştirilmelidir.
b. Tuvalete ulaşmak kolaylaştırılmalıdır
c. Çocuğun kuru kalma sorumluluğunu üstüne almasına yardım edilmelidir.
d. Yatmadan önceki 2 saat boyunca fazla sıvı alımından kaçınılmalı ve kafein içeren içecekler kesinlikle verilmemelidir.
e. Yatağa girmeden tuvalete gidilmelidir.
f. Gece kuru kalması için bez bağlanmamalıdır. Bu tür yöntemler temizlik için yararlı olmakla birlikte çocukların gece kalkma motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir.
g. Sabah temizliğine çocuğun katılımı sağlanmalıdır.
h. Çocukların benlik saygıları desteklenmelidir.
i. Ailelere nasıl davranacaklarını anlatan kılavuzlar hazırlanmalıdır.
h. Çocukların hangi günler kuru kaldıkları bir kart üzerine işlenmelidir.
j. Çocuklar en az ayda bir kez kontrol edilmelidir.

Geçmiş olsun.


40 yasimda altima isedim

Bu yasta alti a kacirmak ne demektir
E gibi bir saglik sorunu da. Kaynaklanir?
Yardimci olur ieeniz sevinirim..


hocam kolay gelsin ben 31

hocam kolay gelsin ben 31 yaşında bir erkeğim idrar kaçırma hastalığım var bu problem beni ve eşimi rahatsız ediyor daha önce ameliyat oldum tadavide gördüm ama olmadı bir türlü geçmedi hastalığım neolur bana yardım edin


gece ve gündüz idrar kaçırma

slm hocam ben 1992 yılında amaliyat oldum bağırsak ve makattan 1 ay hastanede yattım ve taburcu olduktan snr idrarımı gece gündüz altıma kaçırıyorum üniversite hastanelerinde de tedavi gördüm hiç bir sonuç alamadım 19 yıldır bu rahatsızlığım sürüyor eliyim 13 yıldır artık dayanamıyorum eşimden çok utanıyorum bezleniyorum olmuyor çocuk gibi biryere kadar iyice piskolojim bozuldu ister istemez bazen eşimle bu konu hakkında tartışmalar yaşıyorum eşimle huzurum kalmadı gündüzde hocom çalışıyorum iş yerinde olmuyor su içsem içtiğim gibi hemen tualete gidiyorum ve zaten sürekli damla damla kaçırıyorum bir de hocam üşüttüğümde sormayın ozaman hiç tutamıyorum idrarımı öksürdüğümde hapşırdığımda tamamen kaçırıyorum lütfen hocam ne yapmam lazım bana yardım edin


25 yaşında evli bir kadınım

25 yaşında evli bir kadınım son 1 aydır hemen hemen her gece idrarımı kaçırıyorum ve sabah uyandığımda yatağı sırılsklam buluyorum artık eşimin yüzüne bakamaz hale geldm doktorada gidemiyorum utancımdan ne yapabilirim


merhabalar, 25 yaşında bir

merhabalar,

25 yaşında bir kadınım. malesef haftada 1-2 kez gece uyurken idrarımı kaçırıyorum ve sabahları uyandığımda yatağı ıslak olarak buluyorum.Artık utancımdan toplum içindede özgüvenimi kaybettim.Bu sorunumun çözülmesi için ne yapmalıyım.Doktora gittiğimde yapılan tetkikler sonucu bu durumun psikolojik olduğu söylendi ancak psikolojik olarak her hangi bir sorunumun olduğunu zannetmiyorum.Nitekim bu hadise, 5-6 aydır devam etmektedir.Ne yapmam gerek çok korkuyorum..


ilaç kullan

ilaç kullan


Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar