Varikosel Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Posted by asya

Varikosel nedir?

Tüm erkeklerin % 15 kadarında ve kısırlık sorunu ile başvuranların % 40'ında saptanan varikosel (testis damarlarında genişleme, varisleşme) en sık rastlanan ve mikrocerrahi ameliyat sonucu en başarılı sonuç aldığımız kısırlık sebebidir. Varikosel testislerde sıcaklık artışı ve toplardamardaki kanın organa geri akımı sonrası mikro dolaşımı etkileyerek sperm üretimini bozar; sayı, hareketlilik, yapı ve kromozomal yapıya etki sonucu dölleme kapasitesini olumsuz etkiler.

Varikosel, skrotum adı verilen yumurtalık torbalarında yumurtalıkların etrafında oluşan varisli damarlardır. Varikosel sol tarafta daha sık görülür. Önemi kısırlığa sebebiyet vermesinden dolayıdır. Hastaların ağrı olmazsa da testisteki sperm hücrelerini bozacağı için tedavi olmaları gerekmededir.20-30 yaş grubunda en fazladır. Hiç belirti vermeyen varikoseller de vardır.

Varikosel niye daha çok sol tarafta olur?

* Soldaki toplar damarın boşaldığı yer ana damarla dik açı yapar.Bu nedenle kan tam olarak boşalmaz.

* Testisin sol toplar damarı daha uzundur.

* Soldaki toplar damarın içerisinde kanı ileri pompalayacak kapakçıklar daha az ve yetersizdir.

* Soldaki damardaki basınç daha fazladır.Böylece kanı ileri sevk edemez.

Varikosel neden ve nasıl ortaya çıkar?

Varikosel ergenlik yaşlarında ortaya çıkmaya başlayan ve zaman ile ilerleyen bir toplardamar hastalığıdır. Genetik yapısı uygun olan ve ayakta fazlaca duranlarda bazen ağrı ve görüntü bozukluğu ile ortaya çıkarsa da kısırlık ve diğer nedenler ile yapılan el muayenesinde saptanır. Toplardamarların içinde bulunan ve ters akımı engelleyen valf sistemini oluşturan kapakçıkların damar çapı genişlemesi sonucunda yetersiz kalması ile testislerin toplardamar çıkışında basınç artışı gerçekleşir. Artan basınç sonucu testis dokusu içindeki kan dolaşımı (mikrosirkülasyon) bozularak sperm üretimi etkilenir.

Varikosel hangi sorunlara yol açar?

Varikosel tek başına bir sağlık sorunu oluşturmaz. Sperm hücrelerini etkileyerek kısırlık sebebi olması ve bazen de ağrıya neden olması nedeni ile tedavisi gerekir. Ağrı sorunu olmayan ve kısırlığın sorun oluşturmadığı kişilerde herhangi bir tedavi yapılmasına gerek yoktur.

Varikosel şikayetleri nedir? Varikosel belirtileri nelerdir? Varikosel Tanısı nasıl konur?

Değişik varikosel belirtileri olabilir.Varikosel belirtileri olarak bazen kasığa vuran künt ağrıya ve testiste çekilme hissine neden olabilir. Ayakta uzun süre kalındığında ağrı artar, yatmakla azalır ve bu en sık görülen varikosel belirtisi dir. Muayene tanı koymada genellikle yeterlidir. Muayenede genişlemiş ve kıvrılmış damarlar hissedilebilir. Hasta yatırıldığı zaman damarlar boşalmakta ve damar pakeleri kaybolmaktadır. Varikoselli erkeklerin çoğu belirti vermezler. Genellikle başka bir hastalığa bakılırken tesadüfen gözükür.

Belirti veren varikosel de ağrı olabilir.Testiste çekilme hissi de vardır.Bilhassa ayakta dururken ve sıcakta damarlar belirginleşir ve el ile bir sicim gibi his edilir ve huzursuzluk verir.İlerlemiş vakalarda testisin kıvamı yumuşamıştır ve büyüklüğü biraz azalmıştır. Varikoselin büyüklüğü ve tahribatına göre üç dereceye ayrılır. Bu derecelendirme normal el muayenesi veya ultrasonografi ile yapılır.

Farklı derecelerde görülebilen varikoselin tanısı bu konuda tecrübeli bir Üroloji- Androloji uzmanı tarafından doğru şartlarda yapılacak detaylı bir muayene ile konulmalıdır. Sadece doppler ultrasonografi ile saptanabilen varikosellerin ameliyat edilmesi fayda sağlamadığından çok özel durumlar dışında varikosel tanısı için hassas bir muayeneden başka herhangi bir tetkik (ultrason vb.) istenmemelidir.

Günümüzde varikosel teşhisleri ve ameliyat kararları Doppler Ultrasonografi ile konulmaktadır.Çünkü varikoseli olan erkeklerde kan akımının yavaşlaması ve geri akımına bağlı infertiliteye neden olabilir. Sizde "varikosel belirtileri" nin tümü veya herhengi bir "varikosel belirtisi" var ise bir üroloji uzmanına başvurunu..

Varikosel tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Varikosel tanısı konulan kişiye kısırlık sorunu için öncelikle mikrocerrahi varikosel ameliyatı önerilmelidir, Varikosel saptananlara ilk tercih olarak ilaç tedavisi veya tüp bebek yöntemleri uygulanması doğru değildir. Doğru tanı konulması ve mikrocerrahi yöntemin başarıyla uygulaması ile tedavisi gerçekleştirilen varikosel hastalarında spermiyogram parametrelerinde % 80'in üzerinde istatistiki anlamlılık gösteren düzelme sağlanır ve bunların çoğu başka bir tedavi gerektirmeden çocuk sahibi olabilirler. Geri kalanların önemli bir kısmı ise rahimiçi aşılama gibi, tüp bebek uygulamasından daha kolay ve ekonomik bir yöntemden faydalanabilir seviyeye geleceklerdir.

Daha önce varikosel ameliyatı yaptırmış fakat olumlu sonuç alamamış olanların önemli bir kısmında nüks varikosel tabir edilen durum saptaysa da varikoselin ameliyat sonrası nüks etmesi mümkün değildir. Gerçekleştirilen ameliyatın teknik nedenler ile yetersiz kaldığı bu vakalarda mikrocerrahi düzeltme ameliyatı uygulanarak olumlu sonuç alınabilmektedir.

Tüpbebek (mikro-enjeksiyon) uygulamasından önce varikoselin opere edilmesi ile sperm hücrelerinin dölleme yeteneğini azaltan, kromozomlardaki parçalanma oranını arttıran etkinin ortadan kaldırılması ile hamilelik oranlarının arttığı saptanmıştır.

Kısırlık nedeni ile başvuran erkeklerde varikosel tanısının muayene ve doppler ultrasonografi yöntemlerinin yanlış uygulanmaları sonucu ve hatta bazen maalesef ticari yaklaşımlar ile gereğinden çok konulduğunu ve gereksiz olarak ameliyatlar uygulandığını bilmekteyiz. Mikrocerrahi varikosel ameliyatını ülkemizde başlattığım 1993 senesi itibarı ile 2500’den fazla mikrocerrahi ameliyat yapmış olmama rağmen hatalı varikosel tanısı ile bana ameliyat için başvuran yüzlerce kişiye de ameliyat olmaları gerekmediğini zorlukla izah etmek zorunda kaldım.

Hassas mikrocerrahi yöntemlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bu özel operasyon yerine uygulanan diğer teknikler veya mikrocerrahinin tekniğin başarısız uygulanması neticesi varikosel ameliyatı uygulanan hastaların yaklaşık % 40'ında varikosel ortadan kalkmamaktadır. Hastaların bir kısmında ise lenf kanallarının bağlanması sonucu hidrosel, hatta atardamarların bağlanması neticesinde yumurtanın dumura uğraması gibi çok ciddi ve düzeltilmesi imkan dahilinde olmayabilecek komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Fayda oranı % 80'lerin üzerinde olan varikosel ameliyatının gereksiz ve başarısız uygulamaları sonucu bu oran % 20'lere dek düşebilir. Bu nedenle ameliyat önerilen kişilerin konuyu basite almayıp detaylı tetkik ederek uzmanlar ile konsülte etmeleri uygundur.

Varikosel niçin erkekte kısırlığa sebep olur?

Genişlemiş damarlar testisler tarafından kullanılmış venöz kanı taşıyamazlar. Akımda durgunluğa ve hatta geri akıma neden olurlar. Bu nedenle sperm parametreleri etkilenir ve kısırlığa neden olur.

* Erkekte sperm gelişimi için en uygun ısı 35 derecedir.Normal vücut ısısı 36-37 derecedir.İşte bu aradaki ısı farkını testis torbası sağlar. Varikosel de ise kanlanma daha çok olduğundan dolayı torba bu özelliğini kaybeder ve ısı farkını sağlayamaz. Dolayısıyla spermlerde hem sayı hem de kalite olarak düşmeler gözlenir, sperm sayısı azalır bazen de sperm rengi değişkenlik gösterir.
* Testisin çevresinde kan göllenmesi olduğu için kanın içindeki bazı hormonlar direk olarak testise etki ederek sperm hücrelerini bozar.
* Testis üzerindeki damardaki göllenme direk etki eder ve hücrelerin hareketliliğini önler.

Erkekte varikosel tedavisi ve varikosel ameliyatı nasıl yapılır?

Ağrısız ve belirtisiz varikoseli olan hastalarda, testislerde küçülme yapmayan ve infertiliteye (kısırlık) neden olmayan varikosellerde tedaviye gerek yoktur. Varikosel ağrı yapıyorsa, testislerde küçülmeye ve kısırlığa neden olmuş ise cerrahi tedavi gereklidir. En etkili cerrahi girişim mikrocerrahi yöntemi ile internal ve eksternal spermatik venlerin bağlanmasıdır.

Varikosel bitkisel tedavi bir çok hasta tarafından denense de bu şekilde yapılan bitkisel tedavi anlamlı sonuçlar sağlamamakta ve gerçek tedavi bir üroloji uzmanı tarafından planlanmalıdır.

Varikosel ameliyatının başarısı nedir, ameliyatın başarısı nasıl anlaşılır?

Ameliyatın başarısı ve etkinliği operasyondan hemen sonra anlaşılmaz,bir süre geçmesi gerekmektedir.Bir sperm hücresinin yapılmaya başlaması ile olgunlaşıp depo edilmesi arasında 75-90 gün gerektiğinden ameliyattan ortalama 3 ay sonra sperm hücrelerine ait bozukluklar düzelmeye başlar. 3 ay sonra yapılacak bir spermiogram, sperm sayısı ve sperm rengi değerlendirilmesi ile birlikte ameliyatın başarısı hakkında gerekli bilgiyi vermektedir. Yapılan çalışmalarda varikosel ameliyatından sonra sperm bozukluklarının düzelme oranı ortalama %60-70 oranındadır.

Erkekte kısırlığa yol açan nedenlerin başında gelen varikosel kolay düzeltilebilir bir hastalıktır ve iyi bir mikrocerrahi ameliyatı ile çoğu erkekte kısırlık yönünden hızlı bir düzelme olmaktadır. Varikosel ameliyatları üroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.Varikosel forum sayfamızda da ürolog doktorlar tarafından değerlendirilmiştir. Varikosel forum sayfamızda sorulmuş soruları ve cevapları okuyabilirsiniz.

Önlem alın!!

v Fazla ayakta durmamaya dikkat edilir.Akşam mutlaka uzun oturup ayaklarınızı yükseğe kaldırın.

v Testis torbasındaki kan drenajını önleyen hareketlerden ve egzersizlerden mutlaka kaçının.

v Testis ve torbanın hareketini önleyen kot gibi dar pantolon ve sıkı iç çamaşırı giymeyin.

v Ağır spor ve egzersizlerden kaçının,yük kaldırmayın.

Varikosel konusunda yanlış bilinenler ve bilimsel gerçekler:

1. Varikosel en sık saptanan ve başarılı tedavi ile en olumlu neticelerin alındığı erkek kısırlığı sebebidir. Varikosel teşhisi doppler ultrason ile değil, el muayenesi ile yapılmalıdır. Doppler ultrason ile çok sayıda kişiye hatalı olarak varikosel teşhisi konulmakta ve gereksiz ameliyatlar yapılmaktadır. El ile muayenede saptanamayan varikosel opere edilmemelidir; fayda sağlamaz.

2. Varikoseli olan erkeklere öncelikle tüp bebek, ICSI, aşılama benzeri yardımlı üreme teknikleri uygulanmamalıdır. Varikosel spermin kromozomal yapısını bozarak (DNA fragmantasyonu) yumurtayı dölleme gücünü azaltmakta; dölleme gerçekleşse dahi düşük oranını yükseltmektedir. Ayrıca tüp bebek sadece son çare olarak görülmeli, bebekte doğumsal anomali ve hastalık risklerini yaklaşık %30 kadar arttırdığı ve anne açısından da riskli olduğu unutulmamalıdır.

3. Varikosel ameliyatında teknik olarak en başarılı ve komplikasyon ihtimali en düşük yöntem mikrocerrahidir. Mikrocerrahi varikosel operasyonunda teknik başarı %99 üzerine çıkmakta, önemli komplikasyon oranı %0’a, önemsiz komplikasyon oranı %3-5’e yaklaşmaktadır. Diğer cerrahi yöntemlerde hidrosel riski %40’a, atardamar hasarı %5’e kadar çıkmaktadır.

4. Varikoselin başarılı bir cerrahi sonrası nüks etmesi yani tekrarlaması mümkün değildir fakat yapılmış olan operasyon yetersiz kalabilir ve bu durumlarda mikrocerrahi düzeltme ameliyatı uygulanabilir. Mikrocerrahi dışındaki operasyon yöntemlerinde uygulanan teknik nedeni ile yetersiz cerrahi oranı %40'a kadar çıkmaktadır.

5. Mikrocerrahi varikosel ameliyatı basit bir cerrahi girişim değildir; mikrocerrahi konusunda uzmanlaşmış, deneyimli ellerde başarılıdır, her teknik gibi hatalı ve yetersiz uygulamaları ciddi komplikasyonlara, organ kaybına yol açabilir. Başarısız varikosel ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeni ile sorun yaşayan, spermiyogramları daha da bozulan çok sayıda hasta bulunmaktadır.

6. Her uygulanan mikrocerrahi ile varikosel ortadan kalkmayabilir, atardamar ve lenfatik kanal hasarları ile hidrosel ve organ kaybı gibi komplikasyonlar görülebilir; uygulanan teknik kadar tekniğin ne kalitede uygulandığı da çok önemlidir! Yurtdışından döndükten sonra ülkemizde 1992’de başlatarak 2500’den fazla vakada uyguladığım bu tekniği birçok asistanıma öğreterek Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaygınlaşmasına katkı sağladım. Özellikle üniversite hastanelerinin Androloji ile ilgilenen öğretim üyeleri arasında mikrocerrahi teknik ile varikosel ameliyatı son yıllarda en çok tercih edilen yöntem haline gelmiş olup yurtdışındaki seçkin klinikler de mikrocerrahi tekniği benimsemiştir.

Doç. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Anabilim Dalı

Hocam merhaba. Benim sıkıntım

Hocam merhaba.
Benim sıkıntım testislerime dokunduğumda her ikisinde de kirbit başı büyüklüğünde sert cisimler var ve dokunduğumda ağrı yapıyor herhangi bi hekime basvurmadım bunun nedeni nedir yardımcı olabilirmisiniz.


Varikosel Ameliyatı Sonrası

Sol tarftan varikosel ameliyatı oldum. 20gün oldu testis içinde elle hissedilen ve dokununca acıyan şişlik var doktor dokuları da diktiğini aöyledi bu zamanla geçer yada kalabilir dedi. Son 3 5 gündür fark ettim ve biraz acı da veriyor bazen penisde kasıktan penis ucuna doğru uzanan bir damar sertliği var. Ereksiyon hali yada normalde de mevcut. Bu neden olabilir zamanla geçer mi? Doktora 5gün sonra kontrole gitmiştim bir sıkıntı yok gerekli yapılmaması gerekenleri söylemişti. Neden olabilir?


yardimm

Hocam benm de varikosel ckdi arti ayakta durunca karnmda basinc oluor dktra gttim bana simdilik bisi yok dedi spermdede bi doktor amaliyat dedi digerleri amaliyata gerek yok dedi artik piskolojm bozldu...afadersnz hocam bosaldgmda kati seklinde sarimsi sperm gelio zevk rahatlama bile olmuor sadece bosaliorm bisi anlamiorum iliskiye giremiorm napcam bilmiorummm sizz soleyinn


varikosel

Bir kaç yıl önce sağ ve sol taraflı varikosel teşisi konulup ameliyat oldum ve şuanda 29 yaşındayım sol ve sağ tarafta inanılmaz bir damar genişlemesi oldu bunun yanı sıra sol tarafta çok fazla ağrı yapmaya başladı ve testislerimin üzerinde elle baktığımda kiprit başı büyüklüğünde yuvarlak sert cisimler oluşmuş ve dokanınca ölecek gibi oluyorum o derece inanılmaz bir acı veriyor aynı olay sağ taraftada mevut çok uzun süredir doktora başvurmadım ve sizin yardımınıza ihtiyacım var bu konuyla ilgili ne yapmalıyım şimdiden teşekkür ederim saygılar.


Varikosel

Bir kaç yıl önce sağ ve sol taraflı varikosel teşisi konulup ameliyat oldum ve şuanda 29 yaşındayım sol ve sağ tarafta inanılmaz bir damar genişlemesi oldu bunun yanı sıra sol tarafta çok fazla ağrı yapmaya başladı ve testislerimin üzerinde elle baktığımda kiprit başı büyüklüğünde yuvarlak sert cisimler oluşmuş ve dokanınca ölecek gibi oluyorum o derece inanılmaz bir acı veriyor aynı olay sağ taraftada mevut çok uzun süredir doktora başvurmadım ve sizin yardımınıza ihtiyacım var bu konuyla ilgili ne yapmalıyım şimdiden teşekkür ederim saygılar.


yumurtaliklarimda agri var

slm hocam yumurtaliklarimda agri sikayetiyle uroloji doktoruna gittim elle ve ultrasonla yumurtaliklarima muayene etti. sol tarafta 3.5 sag tarafta 1.6 ve sol tarafta grade2 oldugu yaz iyor ultrason kagidinda ameliyat olmami soyledi hemen ameliyat olmalisin dedi. sol taraftaki yumurtaligimin uzerinde damarlari kendimde gorebiliyorum. sizce ameliyat olayim mi hocam. bu konuda cok endiseliyim.sperm testi de yaptirmadi . gerek olmadigini direk ameliyat oldugunu soyledi. ilerde cocuk yapmada sikinti olur mu hocam cevabinizi bekliyorum. cok korkuyorum


Kardesim sakin olma çünkü ben

Kardesim sakin olma çünkü ben odum cocugum olmuyor nereyede gitsem hep aynı cevap verdi sakın lazer le tedavi olma sakın tamam mı


Varis tedavisi hakkında

Varis tedavisi hakkında verdiğiniz bilgiler için sizlere çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.


damar genislemesi

Hocam ben 16 yasimdayim ortalama 2 aydir sol testisimde ki damarda genisleme var ama her zaman olmuyo bazen sisiyo bazen geciyo agri yok denecek kadar az ne yapcagmi bilmiyorum yardim ederseniz sevinirim...


varikosel

HOCAM VARİKOSEL ŞİŞME YAPARMI SOL TESTİS KOCAMAN OLDU...DAHA AMELIYAT OLMADIM..ÇOK AFEDERSINIZ..DIKLESINCE SOL TESTİS ÖNE SAG GERİDE KALIYOR....DOKTORLAR VARIKOSEL DEDİ.....YANLIS TESHIS OLABİLİR Mİ


Ben ya klasik 8 ay önce

Ben ya klasik 8 ay önce varikosel amalitati oldun ameliyat olmadan oceki şikayetinin aynisi tekrarlamak ta ama bugün bi başkadoktora ggirdim senin varikosel devam etmekte di dedi bana yardimci olurmusunus vadi kosel tekrarlarmi hocam


varis

hocam 27 yaşındayım sol testisimde bazı küçük ağrılar oluyor ve hafiften damarda sertleşme var şekli diğerinden farklı ilişkide girdiğim ereksiyon süresi kısa oluyor.
ve benim bunu nasıl çözmem gerek ultrasona girsem belli edermi tedavi olmam gerektiğini bana bi yol söylermisiniz ?


penis ve kasık bölgesi

hocam ben 21 yaşındayım ve dedıgınız gıbı fazla ayakta kalıyorum kasık bolgesınde erime oldu ve kasık bolgesinde şişkinlik oldu penisimde sandalyede otururken dik durdugum zaman penisim hayalarımın içine kaçıyor ve hiç gozukmuyor. bunun nedeni ne olabılır bazen buyuk tuvaletımı yaparken penisimden sperm geliyor ve ardından kucuk tuvaletımı yapabılıorum bu olay 5 6 ay oncesıne kadar yoktu ve cok canımı sıkıyor


Varikosel belirtisi

Merhaba hocam varikosel ameliyat fiyatı Nedir sigortalı sigortasız. Ameliyattan kaç saat sonra eve gidebilirim.


Varikosel belirtisi

Merhaba hocam yukarda yazılmış olan belirtiler hepsi bendekiyle uyor Sol yumurtamda aynı ağrıları var. Benım bir sorum şu varikosel ameliyatı Ne kadardır fiyatı sigortalı sigortasız. Bide ameliyattan
kaç sagat sonra eve gidebilirim.


varikosel

hocam benım de sol tesıslerım de agrı oluyo ve bu varikoselden nasıl koruna bılırız neden oluyo


Hocam iyi günler.Ben bugün

Hocam iyi günler.Ben bugün sperm testi yaptırdım ve sonuçlarından tam anlamıyla bir şey anlamadık.Sizden bu konuda yardım istiyorum.
Değerlerim şu şekilde:

Volüm (ml) 1,2ml
Görünüş : Normal
PH: Alkali
Lökosit : 0,4/ml
Diğer hücreler : 1,0/ml
Likefaksiyon süresi : 20 dakika
Aglutinasyon : Rastlanmadı

Konsantrasyon 49.400/ml
Total Konsantrasyon : 59,280/1.2ml
Motilite (%) 1 Saat
Progresif Motility (+4,+3) : %17,2
Nonprog.Motility (+2) : %11,1
İmmotility : %71,7
Velocity : 7 Mic/S normal değer >15 Mic/s
Morfoloji (normal) Kruger %2,0
WHO (3th) %12,6

Hocam bu sonuçları değerlendirirseniz çok mutlu olurum.Ve sonuçlara göre ne tavsiye edersiniz?Teşekkürler.


varikosel

hocam askerdeyim 3 hafta carsimi kestiler disari cikmak icin revire gttim yumurtalarim agriypr kavga ettik dedim yumurtalarim dusukbel pantolon giydgimde agriyoryu arada sirada dokdora gittim. renkli ultrason a.gonderdi sonuc sol varikosel cikti ben ameliyat olmadim. simdi teskereye tabi ameliyat olmak istyorum ne tur skntilarla karsilasrm renkliultrason. sonucu kesinmidir agrm yok hic bu aralar yardim edermisiniz


varkosel ameliyati sonrasi sperm sayisinda degismeme ve tekrar

Hocam ben gectigimiz ekimde varikosel ameliyati oldum 6 ay sonra sperm testi yaptirdim sperm sayisi 3 milyondan 7 milyona cikmis ama yine dusuk oldugunu soyluyor doktor agrilarim hala devam ediyor ve sag tarafta da agri basladi sirf bunun icin suan baska bir ile tedavi olmak icin geldim dollpler cektirdim sonucunda solda ven capi 3.6 sagda ise 2.4 mm dir solda spermatik venöz pleksus genislemis diyor ve sonuc sagda grade | solda grade || varikosel ve venöz kacak diyor ne yapmaliyim lutfen yardimci olun


verikosel

Hocam benim yumurtalık larim da flan agri yok ama sadece.sicakta yumurtaliklarim bazen assa sarkiyo buda rahatsiz ediyo beni ne yapmam lazm


yaklaşık 9 ay önce Varikosel ameliyat i oldum

Yurd dışına gitme sebebiyle Sperm sayısını tekrardan kontrol edemedim şimdi ise bir anormal lik var sol testis im sağ testmiden küçük tabi bu Sperm im boşaltik dan sonra oluyor muayene gittim doktor normal dedi ama halen içim rahat değil bir de siz burda sıkı pantolon sıkı iç çamaşırı giymeyiniz demişsin iz muane olduğum doktor çok sıkı bir iç çamaşırı giymemi önerdi bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.


testiste su toplanması ve sancısı

ben 2003 yılında varikosel ameliyat oldum sol testisimde sancılar başladı doktora gittim ultrasyon çektirdim yine damar genişlemesi ve su toplaması varmış varikosel ameliyatından sonra su toplaması olabiyormuş ilaç tedavisi yok dedi doktor. gerekirse ameliyatla sıvıyı alırız ama yine su toplama durumu olabilir dedi iltihapda yaparmı dedim olabilir dedi ne yapmalıyım bilemiyorum aralıklarla sancılarım ağrılarımda oluyor...ama şişlik yok... ne gibi sonuçlarla tedavi edilebilirim


varikosel

sayın hocam ben bir yıl önce varikosel amaliyatı geçirdim am hiç bir değişiklik olmadı sperm sayım 1.9milyon bu dumda napmamı onerisiniz


verikosel

sayın hocam bende dünkü kasık ağrısı süzünden gittim dewlethastahanesınde sendeverikosel wardedi hemen amelyat olman gerekırdedı fakat yaklaşık 5 senedır kasık altında damar toplanması war bu olay bende nasılolumsuzluklar çıkarabılır benı bilgilendirebilirmisiniz yeni ewliyim şimdiden teşekkürederim


sol testis

merhaba ben 26 yaşındayım ve 1,5 veya 2 yıldır sol yumurtalığımın üst tarafında bezelye kadar yumuşak bir şişlik var herhangi bir sıkıntı yaşamadım bugüne kadra sadece hafif darbelerde kasığıma doru ağrı yapıyor doktora gitmedim ne yapmalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim doktora gitmedim


zararsiz bir epidedim kisti

zararsiz bir epidedim kisti bende aynisi var sikinti yok arkadasim benimki 15 seneden beri var


Abi senden Allah razı olsun

Abi senden Allah razı olsun


varikosel ameliyatı sonrası şişme

sol varikosel ameliyatı oldum aynı gün bişey yoktu ertesi gün sol yumurtamda şişme oldu neden olabilir acaba ameliyat eden doktoruma sordum dedi normeldir ama acı ve yanmada var beni bi aydınlatırmısınız ya :(


verikosel

Hocam merhaba 30 yasindayim yaklasik 1.5 senedir sol testisimde 5-10 tane kan toplamasi ben seklinde gorunum var acaba verikoselmiyim ne yapmaliyim.


varikösel

hocam benim agrılarım çok oluyo bazen dayanılmaz şidetli ağrılar oluyo 27 yaşındayım askerde de bana ameliyat olmamı soyledı doktor fakat askerliğin bitimine 3 ay kala gel dedi gittim bende seninki fazla ilerlememiş daha sonra sivilde olursun dedi bende olmadım ve evliyim 5 aydır çoçukta yok bunun nedeni varikosel olabilirmi hocam cevaplarsanız çok sevinirim ağrılarım çok oluyo çünkü tşkrlr


varikosel

merhaba hocam 30 yaşındayım ve bende bundan 3 yıl önce cinsel istekte ciddi azalma oldu ardından kasık fıtığı ameliyatı oldum ve doktorum ameliyat sırasında varisler oduğunu bunları da lazer ile yaktığını söyledi ancak sadece sağ tarafta acaba bende cinsel birleşmede sıkıntı olması varislerle alakalı olabilir mi bu arada sperm sayılarım normal düzeyde çıktı 1buçuk yıl önce...


Öncelikle çocuk sahibi

Öncelikle çocuk sahibi olmanıza engel bir durum olduğunun tam teşhisinin koyulabilmesi için 12 ay ve daha uzun bir süre cinsel ilişki sonucu çocuk sahibi olmamanız gerekir.Aksi halde kesinlikle engel bir durumdan söz edilemez.

Ancak siz erken davranıp konuyu bir üroloji uzmanıyla görüşerek spermogram testi yaptırmayı deneye bilirsiniz.Böylece çocuk sahibi olmanıza engel olabilecek bir durum varsa bunun önceden önüne geçip çocuk yapmayı daha kısa bir zaman dilimine sığdırabilirsiniz!


varikosel

merhaba testislerimde damarların üstünde 15-20 .adet kan beni görülmekte yıllardır var. ağrı yok çocuğum yok VARİKOLOS mudur.


varikosel

hocam ben 22 yasındayım şu an askerdeyim ancak bnm üniversıteden berı sol tarafta şişkinlik ve ağrı var .. doktora gıttım varikosel ddi amelıyat onerdı .. ama askerıyede amelıyat yapmıyor dokdor bırde gıdıp parol dıye agrı kesıcı verıyor bana ... spermde ise bazen su gıbı olurken bazen cok katı gelmektedır , bunlar sorun degıl de benı rahatsız eden en cok agrıları hocam gıt gıde şişlik artıyor ne yapmam gerekıyor yardımcı olursanız cok sevinirim ....


hocam benım testısımde damar

hocam benım testısımde damar sıslıgı var ama hıcbır sekılde agrı sızı yok askerde hastaneye gıttım tahlıl yaptılar 13 mılyon sperm ım cıktı sonucu doktora gosterdım sıkıntı olmadıgını soyledı ama sıslık hala var sızce ne yapmalıyım
,


varikosel

mrb hocam ben askerden yeni geldim. askeriye muayenem sırasında beni muayene eden doktor sol kasığımda varikosel olduğunu ve ameliyat olmamı söyledi. ancak bende ağrı falan yok ama sperm renklerinde değişim oldu bildiğiniz su gibi geliyo ne yapmam gerekeiyor yardımcı olursanız sevinirim.


CVP:varikosel

Sperm sayınızı ölçtürüp ameliyat için doktorunuza başvurabilirsiniz. Sperm sayınız çok düşük çıkarsa ameliyata gerek görülebilir.


varikosel

mrb hocam bende askerde tesadüf muayene olduğum sırada oradaki doktor sol kasığımda varikosel tanısı koydu, ameliyat olmamı söyledi. Ancak ben herhangi bir doktora başvurmadım. çünkü ağrım falan yoktu. şu an da yok ama spermlerinde ciddi derecede sıvılaşma var bildiğin su gibi akıyor ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.


varikasel

ben varikaselden 11 ay bundan once emeliyyat oldum .sperm % im simdi aktivler 50 % amma benim bir sorunum var benim penisim bosalmak sirasinda sertlesme itiyor ve bosala bilmiyorum . bunun sebebini oyrenmek istiyorum .


varikosel

17 yaşındayım. 2 ay önce yumurtalıığımın sol tarafında hafif bi kızarıklıkla doktora gittim ve üroloji bölümüne beni gönderdi. Oraya gittim şikayetimi anlattım ve eliyle torbamı elledi. Sonra varikosel rahatsızlığım olduğunu öğrendim. Benden bir kaç test olmam için labrovuatara yönlendirdi. Benden boşalmamı ve en geç 3-4 gün labrotuvara döl vermemi istedi. 3 gün sonra verdim. ertesi gün sonuçlarımı aldım götürdüm daha sonra sperm sayımda düşüklük olduğunu söyledi. Ameliyat olmamı söyledi sizce olmalı mıyım olmamalımıyım. Ayrıyeten bazen fazla soğukta(dışarda) kaldığımda ağrı yapıyor.


verikosel

slm hocam sol testis üstünde beze gibi yumusak doku var ama agrı yok bu bi hastalık olabilirmi? cevabınız bekliyorum


Teşekkür

Açıklamanız için teşekkürler.


varikosel

hocam mrh benim sol ve sag yomurta kenarlarında katı serleşmeler var boşaldıgımda veya bazen idrarla çıkıyor ama o kitle kaybolmuyor bir kaç dr görüştüm varikosel oldugunu söylediler 2 çocugum var ilk çoçukta çok sorun yaşamadık 2 .çocukta olmadı dr ilaç veri ne bu kitle ufaldı ve serleşti bu arada kızım oldu bu ilaçı kullandıktan sonra oldu amaliyat diyorlar amaliyat olmam gerekirmi çok hafif bazen sızı oluyor agrı yok gibi 34 yaındayım 18 yaşından bu yana var amaliyat olmasam olmazmı teşekkür ederim


var

merhaba arkadaşlr doktorum banada varikosl teşhisi koydu ve ameliyat olmamı söyledi benm korkum ameliyat sonrası iyileşme hangi derecede bide bu ameliyatı en iyi sağlıklı olark özeldemi yoksa devlet hastanesndemi olmam gerekir bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşkkrler


variskosel

slm hocam ben banyo yaparken tesedüfen sol testisimin sag testisimden daha cok sünmüs oldunu gordüm bir agrı veya bosalmam da bir sıkıntı felan yok sizce bu variskosel olabirmi lütfen yardımcı olurmusunuz


Varikosel veya jole seklinde sperm

Hocam yaziya gore Varikosel var bende kesin ama burda hic jole kivaminda spermden bahsedilmemis(orta kati jole kivaminda, pirinc buyuklugunde, rengi sariya kaciyor ve hakiki su gibi bir sivi, kesinlikle normal sperme benyemiyor) ..bu varikoselin getirdigi bir sonuc mu yoksa baska bir rahatsizligim mi var...su an doktora gidecek durumda degilim siz zardim ederseniz cok sevinirim....simdiden tesekkurler.


ameliyat

doktor varikosel teşhisi koydu ameliyat dedi ama ben ameliyat olmak istemiyorum acaba ileride daha kötü sonuçlar doğurur mu teşekkürler i.ç.


Verir başka çözümü yok çünkü

Verir başka çözümü yok çünkü ben geçen salı oldum ama mikrocerahi ve özel hastanede oldum hiç bir sıkıntın kalmıyor biraz oturur kalkerken sıkıntı onun dısında rahatlarsın 1 hafta sonra


ameliyat olmazsam

varikosel teşhisi kondu doktor ameliyat dedi ama özel nedenlerden dolayı ameliyat olmak istemiyorum benim zaralı sonuçları olur mu bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler i.ç.


Varikosel

Yaklaşık 4 yıl önce askerde varikosel ameliyatı oldum. Testisimin üzerinde varisleşme şeklinde damarlarım var. Bu görüntü düzelmez mi, ya da düzelmemesinin hastalığın iyileşmemesi ile bir ilgisi mi var? Ne yapmam gerekiyor, lütfen yardımcı olun.


Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi


Son yorumlar