Çocukların Gelişim Dönemi

Posted by Arif

BEDENSEL GELİŞİM

0-1 YAŞ
- Doğumda boy 48-53 cm arasındadır.
- Doğumda kilo 2,5-4,3 kg arasındadır.
- Önce büyük kaslar,sonra küçük kaslar gelişir.
- 4. ayda ağırlık doğum ağırlığının 2 katına,1 yaşın sonunda 3 katına çıkar.
- 5.aydan sonra alt damakta 2 diş çıkar.Sonra üstte 2 diş çıkar.Bebek 1 yaşına geldiğinde 8 diş tamamlanmış olur.
- Yeni doğanda beyin ağırlığı yaklaşık 350 gr.dır.1 yılın sonunda beyin ağırlığı olması gerekenin % 75 ine ulaşmış olur.
- Yeni doğan bebeğin kafatasında 6 bıngıldak vardır.Bunların 5 tanesi doğumdan hemen sonra kapanır. Sadece tepedeki kalır.
- 1 yaşında çocuğun boyu ortalama 76 cm ye ulaşır.

1-2 YAŞ
- Bebeğin kafatasındaki bıngıldak kapanır.
- 1-2 yaş arasında boy uzunluğu 11-13 cm artar.
- Boy ortalama 82-87 cm arasında değişir.
- Kilo ortalama 10-13 kg arasında değişir.
- Sindirim sistemi tam olarak gelişir.
- Çocuk 2 yaşına ulaştığında 16 dişi vardır.

2-3 YAŞ
- Kilo artışı 3-3,5 kg civarındadır.
- Boy artışı 7,5-9 cm civarındadır.
- Bağırsak ve böbrek kontrolü yavaş yavaş kazanılmaya başlanır.
- Alt ve üst çenede toplam 20 diş(süt dişi) 3 yaşına doğru tamamlanır.
- 2 yaşında baş,toplam beden boyutunun yaklaşık dörtte birini kapsar.

3-4 YAŞ
- Boy artışı 5-6 cm ye düşer.
- Kilo artışı 2-3 kg arasındadır.
- Kız çocukları ortalama 94 cm uzunluğunda ve 15 kg civarındadır.

4-5 YAŞ
- Kilo artışı 1,5-2 kg arasındadır.
- Boy artışı 5-6 cm dolaylarındadır.
- Gündüz saatinde böbreklerini ve bağırsaklarını kontrol edebilir.

5-6 YAŞ
- Bu yaşta boy artışı 10 cm civarındadır.
- Süt dişleri ön dişler başta olmak üzere dökülmeye başlar.
- 5,5 yaşında baş beden boyutunun altıda birine düşer.Çocuk bebeklik görünümünden uzaklaşır.
- Çocuklar 6 yaşına geldiklerinde doğum ağırlığının ortalama 7 katına ulaşırlar.
- Kalıcı dişler çıkmaya başlar.

ZİHİNSEL GELİŞİM

0-1 YAŞ
- Yeni doğan bebek görme alanı içindeki parlak cisimleri fark edebilir.
- Yeni doğan bebek anne sesini diğer seslerden ayırt edebilir.
- Yeni doğan bebek sese tepki verir ve başını sesin geldiği yöne çevirebilir.
- Yeni doğan bebek dört basit tadı (tatlı, ekşi, acı, tuzlu) algılayabilir.
- 1-2 haftalık bebek annesinin ten kokusunu diğer kokulardan ayırabilir.
- 3.haftadan itibaren meme emerken annesinin yüzünü incelemeye başlar.
- 2.ayında annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırabilir.
- Yavaş hareket eden bir nesneyi takip eder.
- 2.ayın sonunda sadece annesinin memesini emer.
- 3.ayında objenin nerede olduğu ile değil ne olduğu ile ilgilenir.
- Çevresine bakabilmek için başını amaçlı olarak çevirir.
- Yüzü önünde kendi elleri ve parmaklarıyla oynar.
- Kendisiyle konuşulduğunda bazen de yalnızken zevkle kendi kendine sesler çıkarır.
- Sesin kaynağını aramak için başını sağa sola hareket ettirebilir.
- Nesnenin sürekliliğini anlar.
- Saklanmış olan nesneleri aramaya başlar.
- İlk kez tümüyle zekalı davranışlar gösterir.
- Amaçlı eyleme geçer; engeli kaldırmak ya da yolunu değiştirmek gibi.
- Yeni araçlar keşfeder.
- Kendi kendine yemek yeme denemelerine girişir.
- Tekrarlanan hareketlerde değişiklikler yapmaya başlar.
- Deneme yanılma yollarını basit olarak kullanabilir.

1-2 YAŞ
- İlk düşünme belirtileri görülmeye başlar.
- Kendisini kontrol ederek hareket eder.
- Nesne devamlılığını tamamıyla kazanmıştır.
- Nesnenin sembolünü zihninde saklayabilmektedir.
- Basit yönergeleri yerine getirebilir.

2-3 YAŞ
- Nesneleri tam olarak sembolize etmeye başlamıştır,
- Bir sembolle bu sembolün temsil ettiği nesne anlamaya arasındaki ilişkiyi başlamıştır,
- Bu yaştaki çocuğa göre hareket eden her şey canlıdır. (Animizm)

3-4 YAŞ
- Özelden özele akıl yürütme söz konusudur.
- Benmerkezci düşünür.
- 10 a kadar ya da daha fazla ezbere sayabilir.

4-5 YAŞ
- Yakın geçmişteki olayları, olup bitenler arasında ilişki kurarak anlatabilir.
- Ev adresini söyleyebilir.
- Nesneleri ismini söylediği nesneye dokunup nesne-sözcük arasında birebir eşleme yapabilir.
- Şakalardan, fıkralardan zevk alır, uygunsuz sözlerden, ifadelerden ve argodan hoşlanır.

5-6 YAŞ
- 5 yaş çocuğu her şey arasında her türlü ilişkiyi kurabilir.
- Parçayla bütünü aynı zamanda düşünemez.
- Zihinsel kıyaslama yapamazlar.
- Eylemlerinde, düşüncelerinde, bakış açılarında ben merkezlidir.
- Toplumsal yönelim tam biçimini ancak 7-8 yaşlarında alır.
- İşlem öncesi çocuk, başkalarının görüşüyle; dünyanın ne olduğunu düşünmez.
- Mantık henüz gelişmemiştir.
- Her şeyi kendine göre değerlendirdiği bu düşünce çağında çocuk ‘bazı’ ve ‘hepsi’ ayrımını yapamaz.

DİL GELİŞİMİ

0-1 YAŞ
- Doğarken ağlar.
- Duyma hissi gelişmeye başlar.
- Ani sesler karşısında korkup ağlar.
- 3-5 ay arasında evrensel sesler çıkarır.(Cıvıldama dönemi)
- Bebek 3 aylıkken konuşma seslerini algılayabilir.
- 3.ayda yüksek sesle güler.
- 3. ayda seslerin kaynağına bakar.
- 4 aylıkken iki heceli sesler çıkarabilir.
- 4 haftalıkken ayrışmamış sesler çıkarır.
- 6-8 hafta arasında konuşmanın öncüsü olan garip sesler çıkarır.
- 2. ayında yedi tane anlamlı ses çıkarır.
- 6. ayında on iki anlamlı ses çıkarır.
- 6-9 ay arası heceleme dönemi olarak nitelendirilir.
- 8.aydan itibaren heceleme başlar.
- 9.aya doğru heceleri arka arkaya getirir.
- 6-9 ay arasında ilgi çekmek için bağırır.
- “Hayır” ve “güle güle” sözlerini anlar.
- “Baba” ve “dede” gibi heceleri birleştirebilir.

1-2 YAŞ
- 3-30 arasında sözcük kullanır.
- Basit sorular sormaya başlar.
- Basit zamirler kullanmaya başlar.
- Konuşurken sırasını beklemeyi öğrenmiştir.
- Sözcüklerin tam söylenişinde bazı hatalar yapar.”Tren” yerine “tyen” diyebilir.
- Anladığı sözcük sayısı kullandığı sözcük sayısından fazladır.
- 2 yaşındaki çocuk basit emirleri anlar,iki kelimeli, kısa anlamlı cümleler kurar.
- Sözcük haznesi genişler.

2-3 YAŞ
- Çocuk 2,5 yaşına geldiğinde tüm ünlü ve ünsüzleri söyler.
- 50 veya daha fazla sözcük kullanabilir.
- Kendisiyle konuşulduğunda dikkatle dinler.
- Kendinden söz ederken ismini kullanmaya başlar.
- Sıfatları ve zarfları kullanmaya başlar.
- Heyecanlı olduğunda ve duygu-coşku uyandıran bir ortamda kekelemeye başlar.
- 2 yaşın sonunda sözcük sayısı 200 civarını bulur.
- 6-8 sözcükten oluşan cümleler kurabilir.
- Durmaksızın konuşurlar.
- İsim ve nesnelere ait hızla oluşan bir sözcük hazinesi oluşturur.
- Kurduğu cümlelerin yapısı çocuksu özellikler taşır.
- Düşünce süreçleri gelişmektedir ama hala sistematiklik kazanamamıştır.

3-4 YAŞ
- Söz dağarcığı gelişmiştir.
- Kullandığı sözcük sayısı 300lere çıkmıştır.
- Dil bilgisi kurallarına tam uyulmaz.
- Oyunlarda kendi kendine konuşma (monolog) görülür.
- Şiir ezberleyebilir.
- “Ve” bağlacını kullanmaya başlar.
- Cümleleri daha gramatik hale gelmiştir.
- Yeni kelimelere karşı büyük bir ilgi ve istek duyar.
- Zamir ve bazı basit edatları uygun biçimde kullanabilir.
- 3 ve daha fazla kelimeli anlamlı cümleler kurar.
- Telaffuz hataları görülür.

4-5 YAŞ
- “Ne,nerede,niçin,nasıl” gibi çok fazla soru sorar.
- Kendisine yapılan açıklamaları dikkatle dinler.
- Dil aracılığıyla duygu ve düşüncelerini ifade etmede güçlük çekse de, genellikle başarılıdır.
- Konuşması dil bilgisi kurallarına uyar ve tümüyle anlaşılabilir bir hale gelmiştir.
- Uzun öyküleri dinler ve gerçekte var olanla düş ürününü zaman zaman karıştırarak anlatır.
- Somut kavramlar ön plandadır.

5-6 YAŞ
- 5 yaşın sonunda kullandığı sözcük sayısı 2000 i bulur.
- Bu yaş çocuğu hep konuşmak ister.
- Yetişkinler gibi konuşmaya çalışır.
- Bilgisini artırmak için sorular sorar.
- Dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.
- Her şeyin neden ve niçini ile ilgilenir.
- Söylemek istediğini dile getirmeden önce düşünür;sonra söyler.
- Sık sık doğru mu sorusunu sorar.

DUYGUSAL GELİŞİM

0-1 YAŞ
- İlk gülücükler reflekstir.
- Bilinçli ilk gülücüklerin verildiği kişi annedir.
- Anneyi 3. haftadan itibaren tanımaya başlar.
- Ağlama çocuğun ilk duygusal tepkisidir.
- 5. aydan itibaren anneden uzak kaldığında ağlar.
- 10. aydan itibaren ihtiyaçlarının karşılanmaması halinde ağlar.
- İlk birkaç ay ağlamalar reflekstir.
- 6 aylık bebek ailenin ve çevresinin ilgisini bekler ama kendisi de çevresine ilgi gösterir.

1-2 YAŞ
- Herhangi bir olumsuz duygusu olduğunda ağlar.
- Yüksek sesten,yabancı kişilerden korkar.
- Anne babanın sürekli kendisiyle ilgilenmesini ister.
- Duygusal yönden oldukça mutludur.
- Tek başına kalmak isteyecek kadar kendine güvendiği anlar olmaya başlar.

2-3 YAŞ
- Mizah duygusu gelişir.
- Bu yaştan itibaren eve yeni bir kardeşin gelmesi kıskançlığa neden olur.
- Olaylara karşı olumsuz tepkiler sık görülür.
- Korkularında farklılaşma ve artma görülür.
- Korkulu rüya görerek uyanırlar.

3-4 YAŞ
- Korkular hala devam etmektedir.
- Kardeşine karşı kıskançlık duygusu devam eder.
- Hayal gücü artar.
- Anlatılan hikayelerden korkar.
- Genelde neşeli olan bu yaş çocuğu,özellikle sevdiği insanlara karşı çelişkili duygular içindedir.
- Zaman zaman kızgın ve saldırgan davranışlarda bulunabilir.
- Bu yaş çocuğu söylenenin tersini yapar. İnatçılık söz konusudur.
- Heyecanlarını giderek kontrol altına alır.

4-5 YAŞ
- Bu yaş çocuğu hala korku duygusuna sahiptir.
- Kıskançlık devam eder.
- Saldırgan davranışlarda bulunur.
- Davranışları genelde kendine güvenli ve dostçadır.
- Duygularını kontrol etmeyi başarır.
- Duygusal yönden dengeli görünseler de zaman zaman karanlıktan, kaybolmaktan korkabilirler.

5-6 YAŞ
- Değişmeye,daha hareketli ve uyumsuz bir görünüm almaya başlar.
- Pek çok şeyden korkmaz,ama hayali durumlardan endişe duyar.
- Hırsızdan,cadılardan,hayaletlerden korkar.
- İşittiği öykülerden veya seyrettiği filmlerden etkilenebilir.

HAREKET GELİŞİMİ

0-1 YAŞ
- Yeni doğan bebek karnından tutularak havada tutulduğunda başı öne düşer.
- Beşikten kaldırıldığında baş desteklenmezse gevşek kalır ve düşer.
- Yüzükoyun bırakıldığında başını sağa ya da sola çevirebilir.
- Kol ve bacaklarında ani hareketler ve duruş değişiklikleri gösterir.
- Oturur konuma geçirilmeye çalışıldığında başı belirgin bir biçimde geride kalır.
- 1.ayında çenesini yerden ve yataktan kaldırabilir.
- 2.ayında yakınındaki nesnelere uzanır.
- 3-6. ayda kollarını simetrik olarak sallayabilir.
- 3-6. ayda sırtüstü konumdayken ayaklarına bakmak için başını kaldırabilir.
- 3-6. ayda destekle oturur ve çevresine bakmak için başını bir yandan öbür yana çevirebilir.
- 3-6. ayda bacaklarını birbiri ardına hareket ettirerek güçlü tekmeler atabilir.
- 6-9. ayda desteksiz olarak 10-15 dakika oturabilir.
- 6-9. ayda dengesini yitirmeden yerde duran oyuncağını almak için öne doğru eğilebilir.
- 6-9. ayda emeklemeye çalışır.
- 6-9. ayda desteği tutarak ayağa kalkabilir ancak tekrar yere oturamaz, geriye doğru düşüp yere çarpar.
- 9-12. ayda yerde uzun süreli oturabilir.
- 9-12. ayda yatar konumdan oturur pozisyona geçebilir.
- 9-12. ayda emekler ya da kalçası üzerinde kendini sürükleyerek ilerler.
- 9-12. ayda tek başına desteksiz yürüyebilir.

1-2 YAŞ
- Güvenli bir biçimde yürür; güvenle adım atmaya başlayıp durabilir.
- Dikkatle koşar ancak önüne bir engel çıktığında engeli aşamaz.
- Yürürken büyük bir bebeğini ya da ayısını taşıyabilir.
- Destekle merdivenlerden inebilir.
- Alçak bir basamaktan aşağı atlayabilir.
- Dengesini yitirmeden çömelebilir ve ellerini kullanmadan yeniden ayağa kalkabilir.
- Mobilyaların üzerine çıkıp yeniden aşağıya inebilir.
- Parmaklığa veya duvara tutunarak merdivenlerden çıkabilir ve aşağı inebilir.
- Büyük bir topa tekmeyle vurmaya çalıştığında topun üstüne yürür.
- Üç tekerlekli bisiklete oturur ama pedalları kullanamaz.
- Çocuk bahçesinde bulunan bazı kolay aletlere tırmanabilir.
- Büyük oyuncakları kolaylıkla itip çekebilir,ama önüne bir engel çıktığında oyuncağı yönlendirmede güçlük çeker.
- Aldığı nesneleri yerine koyabilir.
- Küçük şekerlerin paketlerini büyük bir beceriyle açabilir.
- Tahta küplerle altılı ve sekizli kuleler yapar
- Sayfaları tek tek çevirebilir.
- Kendiliğinden hem dairesel hem de ileri geri karamalar yapar.

2-3 YAŞ
- Merdivenden yukarı ayak değiştirerek çıkar ve aşağı inerken her basamakta iki ayağını bitiştirir.
- Alt basamaklardan atlayabilir.
- Pedalları kullanarak üç tekerlekli bisiklete binebilir.
- Parmak ucunda durabilir ve yürüyebilir,
- Ayak bileklerini çapraz koyarak oturabilir.
- Her iki elini işbirliği içinde ustaca kullanabilir.
- 9 ve daha fazla küple kule yapabilir.
- İpliğe büyük tahta boncuklar dizebilir.
- Makas kullanabilir.
- Kalemi sık kullandığı eliyle başparmağı arasında ucuna yakın tutar ve el hareketlerine egemen bir biçimde ustaca kullanabilir.
- Tek ayak üzerinde durabilir.

3-4 YAŞ
- Normal yürümede adımları uygundur.
- Geri geri yürümeyi kolaylıkla becerir.
- Ani dönüş ve duruşları becerebildiğinden koşmadaki başarısı artar.
- Merdiven tırmanma becerisinde artış görülür.
- Kalemi güzel bir şekilde tutabilir.
- Beden hareketlerini istediği gibi ustalıkla yönlendirebilir.
- Üç tekerlekli bisiklete binmede ustalaşmıştır.
- Dizlerini kırmadan yerdeki nesneleri alabilir. Küçük tahta boncukları ipe dizebilir.

4-5 YAŞ
- Topu atma, yakalama, zıplatma, tekmeyle vurma gibi becerileri içeren top oyunlarında ustalaşmıştır.
- İnce bir çizgi üstünde kolaylıkla yürüyebilir.
- Ayak değiştirerek sıçrayabilir.
- Hareketleri müziğin ritmine uygundur.
- Dizlerini bükmeden öne eğilip parmak uçlarına dokunabilir.
- Bu yaş çocuğuna,ayaklarını bitiştirerek zıplama,bir ayağından ötekine hoplayarak geçme,ip atlama,duruş değiştirme,düz yürüme,su dolu bir kabı taşıma öğretilebilir.
- Uzun adımlarla ve ayağını basarken yetişkin gibi kullanarak yürür.

5-6 YAŞ
- Çevik bir biçimde parmak uçlarında koşabilir.
- Tek ayağı ile 2-3m öteye sıçrayabilir.
- Örneğe bakarak 6 küple 3 basamaklı merdiven yapabilir.
- Büyük gözlü iğnelere ipliği kendi başına geçirir ve gerçek anlamda (birkaç ilmik) dikiş dikebilir.
- Yazıp çizerken, resim yaparken, kalemleri ve boya fırçalarını ustaca kullanabilir.
- Üçgen resmi çizebilir.
- Hareketlerin koordinasyonları düzgündür.
- Çocuk duvar veya tahta üzerinde yürümek,iki tekerlekli bisiklete binmek gibi denge etkinlikleriyle ilgilidir.
- Müzikteki ritim onu ilgilendirir ve zamana uygun bir tempoyla vuruş yapar.

SOSYAL GELİŞİM

0-1 YAŞ
- Yeni doğan bebeğin yüz ifadesi belirsiz ve anlamsızdır.
- 5-6 haftalıkken sosyal gülümseme ve tepki biçimindeki sesli ifadeleri gelişir.
- 3. aya doğru tanıdık durumlara tepki vermeye başlar. Yemek, banyo, vb. gibi faaliyetlere ilişkin hazırlıkları fark eder ve tepki verir.
- 3-6 ay arasında eline aldığı her şeyi ağzına götürür.
- Kendisine çıngırak verildiğinde hemen elini uzatır ve ses çıkarması için anlamlı bir biçimde sallamaya başlar.
- Yabancılara yakın davranır ama zaman zaman özellikle annesi yanında olmadığında hafif bir utangaçlık ve endişe gösterebilir.
- 6-9 ay arasında yabancılarla tanıdık kişiler arasında belirgin bir biçimde ayrım yapar.
- Çıngırağını sallayarak veya masaya vurarak zil çalma eylemini taklit eder.
- 9-12 ay arasında kendi kaşığını tutabilir ama henüz kullanamaz.
- Tanıdıklarına sevgi göstererek yaklaşır
- ‘Güle güle’ anlamında el sallayabilir.

1-2 YAŞ
- Kaşığını tutar ve yemeğini dökmeden ağzına götürür.
- Bardağı iki eliyle kavrar üstüne veya çevresine dökmeden içebilir.
- Ayakkabılarını,çoraplarını ve şapkasını çıkarabilir ancak giyemez.
- Tuvalet ihtiyacını huzursuzluğuyla ya da sesli anlatımlarla önceden haber vermeye başlar.
- Oyuncaklarını artık ağzına götürmez.
- Oyun sırasında veya kızdığında oyuncaklarını yere atar.
- Basit günlük etkinlikleri taklit eder. Örn. bebeğine yemek yedirmek gibi.
- Küçük nesneleri kutuya koyup çıkarabilir.
- Başta annesi olmak üzere tanıdık kişilere duygusal olarak bağlanmıştır.

2-3 YAŞ
- Üstüne dökmeden kaşıkla yemek yiyebilir.
- Güçlük çekmeden bardağı eline alır, içer ve yeniden yerine koyabilir.
- Şapkasını ve ayakkabısını giyebilir.
- Tuvalet gereksinimini uygun zamanda dile getirip haber verebilir.
- Aşırı duygulanma, yorgunluk ya da korku durumunda anne / babaya sıkıca sarılır.
- Sahip olduğu şeyleri korur.
- Son derece canlı ve etkindir, yerinde duramaz, sürekli olarak hareket eder,engellendiğinde karşı çıkar.
- Çevredeki olası tehlikelere karşı duyarlı değildir.
- Rol ağırlıklı dramatik oyunlar oynar.
- Toplumsallaşmanın henüz başlangıcında olan çocuk,hareket ve görme alanı içindeki çocuklara ilgi duyarsa da henüz onları sürekli oyun oynayabileceği arkadaşlar olarak görmez.
- Son derece meraklıdır. Dış dünyada gördüğü her şeye ilgi duyar. Gördüğü eşyaları ellemek, onlarla oynamak ister.

3-4 YAŞ
- Çocuk giderek daha dengeli ve olumlu bir birey haline dönüşür.
- Grup halinde oynamaya,oynarken birbirleriyle konuşmaya ve grup içinde oynamak istediklerini seçmeye başlarlar.
- Aile içinde geçerli olan bazı kuralları,yavaş yavaş paylaşmayı,isteklerinin yerine getirilebilmesi için sabırlı olmayı öğrenmeye başlar.
- Kendisine verilen görevleri henüz sonuna kadar götürmede başarılı değildir.
- Bu yaş çocuğu yetişkinlerle bir arada olmaktan ve onlarla oynamaktan çok hoşlanır.
- Yemek yerken kaşık ve çatalı rahatça kullanabilir.
- Ellerini yıkayabilir ancak tam olarak kurutamaz.
- Geceleri altını ıslatmaz.
- Çevresindekilere sevgi ve güvenle yaklaşır.
- Ev işleri, bahçe işleri, alış-veriş gibi etkinliklerde yetişkine yardımcı olmaktan çok hoşlanır.
- Çevreyi derli toplu tutmaya özen gösterir.

4-5 YAŞ
- Ellerini yıkar, kurular ve dişlerini fırçalayabilir.
- Genelde çok daha bağımsız ve oldukça inatçıdır; kendi isteğiyle hareket eder.
- İsteklerine karşı gelindiğinde, yetişkinlere uygunsuzca, kaba bir üslupla konuşabilir ve oyun arkadaşlarıyla kavga edebilir.
- Paylaşma ve oyun sırasında sıra bekleme anlayışı gelişmiştir.
- Küçük kardeşlerine ilgi gösterir sevgiyle yaklaşır.

5-6 YAŞ
- Grup oyunlarını tercih eder.
- Ev dışında daha mutlu olur.
- Arkadaşlarını kendi seçer.
- Yetişkinler ve kendinden büyükler yerine yaşıtlarıyla birlikte olmaktan hoşlanır.
- Saati ve saatin günlük programla ilişkisini anlayabilir.
- Genelde daha aklı başında ve bağımsızdır; daha kontrollü ve duyarlı bir yaklaşım içindedir.
- Evin içinde ve dışındaki işlere ilgi duyar.
- Sosyal yönden hala ailesine bağımlı olmakla birlikte,öğretmeni ve arkadaşlarının önemi de giderek artar.

CİNSEL GELİŞİM

0-1 YAŞ
- Yıkanma ve altının değiştirilmesi, bebeğin hoşlandığı şeylerdir; kucakta sallanmanın ya da arabada götürülmenin yarattığı ritmik duyumsamalar bebeğin hoşuna gider.
- Emme yoğun bir gereksinmedir.
- Bebeğin ilk cinsel duyguları,yıkanma ve altının değiştirilmesi sırasında ortaya çıkar.
- Çocuk annesine çok bağlıdır.
- Bebek dış dünya ile ilişkisini bütün beden yüzeyi ve odaklaşmış olarak ağız yoluyla sürdürür.

1-3 YAŞ
- Bu yaşta uygulanan tuvalet eğitimi çocuğun ilgisini cinsel organa yönlendirir.
- Libidonun doygunluk kaynağı ağızdan anüs bölgesine ve dışkılamaya yönelir.
- Çocuk büyük ya da küçük tuvaletini yaparken gereğinden fazla zaman harcar.
- Kaslarını kontrol altına almayı öğrenir.

4-6 YAŞ
- Bu dönemde haz bölgesi cinsel organlar ve etrafıdır.
- Bu dönemde çocuklar anne ve baba modelleriyle kurdukları özdeşim mekanizmasıyla “onlar gibi olmayı” denerler.
- Kadın ve erkeğin cinsel organlarının farklı anatomisi bu dönemde ilgi ve araştırma konusu olur.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar