Populasyon

Posted by Arif

YAŞAM BİRLİKLERİ (KOMÜNİTELER)
Sınırları belli bir coğrafi ortamda yaşayan tüm populasyonların oluşturduğu birliktir. Biyosferde iki tip yaşam birliği vardır.
A-Kara yaşam birliği (Orman, Çayır, Step, Tundra, Çöl, Mağara. vb.)
B-Su yaşam birlikleri (Deniz, Göl, Akarsu, Havuz, Bataklık, Pınar, vb.)

Yaşama birliklerinin özellikleri:
• Baskın türler vardır: Komünitede gerek sayısal gerekse yaşamsal aktiviteleri bakımından en çok rastlanan türdür.
• Her yaşam birliği belirli iklimsel koşullara sahip ortamlara uyumlu türlerden oluşur: Ormanlarda topraktan ağacın tepesine kadar farklı şartlara sahip microklima katmanları ve bu katmanlarda şartlara uyumlu bitki ve hayvan türleri bulunur.
• Yaşam birliklerinin sınırları vardır. Ancak bazı yaşam birlikleri iç içe olabilir.
• Yaşam birliklerinde canlıların sayıları ile vücut büyüklükleri ters orantılıdır.
• Yaşam birliğinin baskın türü biyotik ve abiyotik nedenlerle zamanla ortadan kalkabilir ve yerini başka bir tür alabilir .Bu olaya süksesyon denir.

POPULASYONLAR
Sınırlandırılmış coğrafik bölgede yaşayan aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluktur.Populasyoınlar biyolojik birimdir. Populasyonlarda bir birey doğar, büyür ve ölür ancak populasyonlar varlığını sürdürür.

Populasyonların incelenmesinin sağladığı faydalar şunlardır.
• Canlı ile çevresi arasındaki ilişkileri anlamak
• Doğadaki madde ve enerji akışını tanımak ,önemini kavramak
• Yaşanabilir doğayı öğrenmek ,tanımak ve korumanın önemini kavramak
• Canlıların genetik yapı ve evrimini öğrenmek

POPULASYONLARIN ÖZELLİKLERİ
Populasyon büyüme şekilleri: Populasyona doğum ve içe göçle birey katılarak büyür. Ölüm ve dışa göçle bireyler azalarak küçülür. Eğer populasyonun bulunduğu alanda çevresel koşullar değişmeden kalıyorsa populasyonlarda birey sayısı dengeye ulaşır. Populasyonların gelişme,gerileme ve dengesi şu formülle hesaplanır.
P=Populasyon büyüklüğündeki değişme
A=Doğum + İçe göç (Birey sayısı artışı)
B=Ölüm + Dışa göç (Birey sayısı azalması)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar