Erkekte Genital Siğil (HPV) Nasıl Tedavi Edilir?

Posted by asya

HPV insanlara genellikle cinsel yolla bulaşan, genital bölgede siğil ya da rahim ağzında kanser yapabilen bir virüstür. Erkeklerde ortaya çıkan genital bölge siğilleri, kadınlardaki ile aynıdır ve tedavisi de farklılık göstermez. Eğer bağışıklığı çok güçlü ise, kendisinde belirtiler ortaya çıkmadan kalabilir. Fakat bu haliyle başkalarına hastalığı bulaştırabilecek durumdadır. Bir erkek yüksek oranda taşıyıcı olmaktadır. Bu, kendisinde hiçbir belirti bulunmazken, başkalarına hastalığı bulaştırabileceği anlamına gelir.

Çok seyrek olarak da olsa, penis derisinde kanser benzeri değişikliklerin olabileceği bildirilmiştir. Taşıyıcılık kişiye bir zarar vermemekle birlikte, durumlarından habersiz erkekler yüzünden cinsel yolla çevreye yayılmaktadır. Penis derisi örnek almak için çok kalın olduğundan ve alınan örnekler yanlış olarak negatif çıktığından, ne yazık ki sağlıklı bir tanı yöntemi yoktur.
Sonuç olarak, HPV ile enfekte kadınların erkek partnerlerinin yarısından fazlası enfekte olduğundan ve HPV cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalık olup, kadınlarda serviks neoplazisi için bir risk faktorü olduğundan, çiftlerin birlikte değerlendirilip tedavi edilmeleri ve hastaların tedavi bitiminden itibaren en az bir yıl süreyle üç ayda bir kontrol edilmeleri gerektiği kanısındayız.

HPV, Genital Siğil Erkeklerde Ne Kadar Yaygındır?

Genital human papillomavirüs (HPV) enfeksiyonu (condylomata acuminata) cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıklardan birisidir Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel yolla geçen hastalıklar sıralamasında klamidya ve trikomonastan sonra üçüncü sırada, viral hastalıklar ara sında ise birinci sıradadır Gerçek insidansı bilinmemekle birlikte dünyada her yıl 30 milyon yeni vaka tanısı konulduğu tahmin edilmektedir.Aktif cinsel dönemdeki genç kadınlarda (18-25 yaşlarında) HPV enfeksiyonu sıklığı %55 civarında olduğu tespit edilmiştir Ülkemizde ise HPV sıklığı hakkında sağlıklı bir istatistiksel bilgi mevcut değildir.

Son yıllarda HPV’lerin bazı tipleri ile (özellikle tip 16 ve 18) kadınlarda servikal neoplazi (rahim ağzı kanseri) gelişimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu götseren birçok epidemiyolojik ve deneysel çalışma yapılmıştır .HPV enfeksiyonun yaygınlığı ve serviks kanserinde majör risk faktörü olması nedeniyle, virüs taşıyıcısı olabilecek cinsel partnerlerde yani erkeklerde enfeksiyonun seyri ve tedavisi dikkatleri çekmiştir. HPV enfeksiyonu olan kadınların erkek partnerlerinde yapılan tarama çalışmalarında %24-80 oranında HPV enfeksiyonu tespit edildiği bildirilmiştir.

Enfekte partnerler , yani HPV virüsü barındıran erkekler virüs için bir rezerv,depo görevi yaparlar. Bunlar tedavi edilmedikleri sürece kadınlarda reenfeksiyon ( enfeksiyonun tekrar alınması) ihtimali arttığından, etkin tedavi sağlayabilmek ve nüksleri önleyebilmek için hastaların seksüel partnerleri ile birlikte değerlendirilip tedavi edilmeleri gerekmektedir.

Erkeklerde Genital Siğil, Kondilom En Çok Hangi Bölgede Görülür?

Human papillomavirüsünün 70’in üzerinde tipi tanımlanmış olup bunların yaklaşık 30 tanesi anogenital (makat ve genital bölge alanı) bölgeye yatkınlık göstermektedir. Erkekte en sık prepusyum (sünnet derisi) , frenulum ve koronal sulkusta (benisin uç-baş kısmındaki oluk)yerleşir. Tek bir lezyon görülebileceği gibi tüm genital bölgeye yayılmış çok sayıda lezyon da olabilir.Erkeklerde ayrıca makat ,anüs etrafında da sıklıkla gözlenmekte olup buradan bağırsağın son kısmına da yayılmaktadır.

Erkekte Görülen Genital Siğilerin Yapısı ve Görüntüsü Ne Şekildedir?

Lezyonlar genellikle 2-10 mm. çapındadır. HPV enfeksiyonu klasik formu olan kondiloma aküminata lezyonlarında %70-95 oranında HPV tip 6 ve 11 olduğu ve onkojenik tiplerin (kanserojen tiplerin) daha az olduğu bildirilirken subklinik lezyonda ise genellikle onkojenik HPV alt tiplerinin (tip 16 ve 18) bulunduğu bildirilmiştir

Genital Siğil Bulunmayan Fakat HPV taşıyıcısı Olduğu Şüphelinelen Erkeklerde Tanı Nasıl Konulur?

Klasik HPV enfeksiyonu (karnabahar benzeri lezyonlar) kolayca tanınırken subklinik lezyonlar (belirti vermeyen) %5 asetik asit ve büyüteç altında inceleme ile belirlenebilir. Ancak asetik asit testi spesifik değildir, her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Enfeksiyon, enflamasyon, dermatit gibi lezyonlarda aseto-white testi %48-67 oranında yalancı pozitif olabildiği gibi %10-30 oranında yalancı negatif de olabilir.Kesin tanı için biyopsi gerekir. Ancak benign- iyi huylu görüşlü, tipik, nonpigmente ve renk değişimi olmayan lezyonlarda biyopsi yapılmayabilir. Yaşlı erkeklerde penil intraepitelyal neoplazi veya kanseri ayırt etmek için biyopsi mutlaka yapılmalıdır.

Günümüzde yeni yeni uygulanmaya başlayan bir tanı yöntemi ise Türkiye’de de kullabilinen “micro array chip”ler ile tanıdır ve kesine yakın bir sonuç almak mümkün. Bu sistem HPV tiplerinin en sık görülen ve kanser oluşmasına sebep olan çeşitlerini otomatik olarak saptar. “Micro array chip” yöntemi erkeklerde de kullanılabilmekte ve bu testlerin sonuçlarını almak için 4-7 gün beklemek gerekmektedir. Bu test bazı uzmanlaşmış laboratuarlarda ülkemizde de yapılabilmektedir.

Genital Siğil, HPV Erkeklerde Ne Şekilde Bulaşır?

HPV enfeksiyonu en sık cinsel ilişki sırasında bulaşır. Son 40 yılda bu hastalığın görülme oranının giderek arttı ğını gösteren bir çok rapor vardır. HPV enfeksiyonu ile ilgili en önemli risk faktörleri yaş ve seksüel partner sayısıdır. Hastalık en çok aktif cinsel dönemde görülür.. Ley ve ark. Amerikada yaptıkları bir çalışmada 22-23 yaşındaki kadınlarda %55, 30-50 yaşlar arasında %32 oranında HPV enfeksiyonu görüldüğünü bildirmişlerdir .Partner sayısı ile HPV enfeksiyonu sıklığı arasında ilişki olduğunu söyleyenlerin yanında hiç ilişki olmadığını iddia edenler de vardır . Hatta Ley ve ark. hiç cinsel ilişkisi olmayan kadınlarda dahi %20 oranında HPV enfeksiyonu saptadıklarını bildirmişlerdir. Enfekte kadınların erkek partnerlerinde asetik asit testi ve penoskopi ile %40-50 oranında HPV ile ilgili lezyon gösterilmiştir.

HPV enfeksiyonu erkeklerde en fazla prepusyuma (sünnet derisi) yerleştiği için sünnetlilerde (sirkumsizyon) HPV görülme olasılığı daha düşüktür. Türkiye’de kadınlarda HPV enfeksiyonu sıklığı hakkında bir bilgimiz yok, ancak çok eşliliğin batı toplumuna göre daha az olması ve erkeklerde sünnetin koruyucu etkisi nedeniyle bu oranın daha az olması beklenmektedir.

Genital Siğil HPV Erkekte Kansere Yol açar Mı?

Genital HPV enfeksiyonu ile genital malignite arasında yakın ilişki vardır. HPV tip 16 erkekte skrotal kanserlerde( skrotum, torba kanseri) de tespit edilmiştir.penis kanserine de sebep olduğu bilinmektedir. Erkek üretrasında da virüs bulunabildiğinden, mesane kanserlerinde etyolojik ajan olarak araştırılmış, ancak HPV’nin mesane kanseri yapmadığı görülmüştür. Erkeklerde penis kanserine yol açabilen HPV ayrıca makat bölgesi civarında yerleştiğinde, makat ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektum bölgesinde kansere de sebep olabilmektedir. Bunun dışında HPV, özellikle oral seks yoluyla erkeklerde damar, geniz, bademcik, dil, gırtlak kanseri ve bazı durumlarda yemek borusu kanserine de neden olduğu da bir gerçektir.

Erkeklerde Genital Bölge Ve Penisteki Siğiller Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi şekli lezyonların yerine, sayısına, büyüklüğüne, hastanın uyumuna ve ağrı eşiğine göre değişebilir. Genellikle büyük ve üçten fazla lezyonu olanlara cerrahi eksizyon,yakma, lazer veya kriyoterapi uygulanırken daha az sayıda ve küçük lezyonlar ile subklinik lezyonlara trikloroasetik asit (TCA) uygulanmaktadır. Tedavi edilen erkeklerin %10-20’sinde ilk 6 ay içerisinde nüks görüle bileceğini bilinmektedir. Özetle erkekte genital siil tedavisinde seçenekler;

1)Podofilotoksin %0,5 solüsyon

2)Bikloroasetik veya trikloroasetik asit %35-85

3) Liquid nitrojen ile krioterapi

4)Elektrofulgurasyon

5) CO2 Laser

6) İmmiquimod %5 krem.

Erkeklerden Olan Bulaşıcılıktan Korunmak İçin Prezervatif Yeterli Midir?

Cinsel yolla bulaşan HPV’den korunmak için sadece prezervatif kullanmak genellikle yeterli olmamktadır. Çünkü virüs, cinsel ilişki sırasında temas eden bütün cilt bölgelerinden bulaşabilmektedir. Ayrıca virüsün bulaşması için tam bir cinsel ilişki yaşamakta gerekmemektedir, genital bölgeye yakın kasık arasında virüs taşıyan bir kişi başka bir kişinin dış genital bölgesiyle sürtünme yolu ile temas etmesi halinde de virüs ciltten cilde geçebilmektedir. Fakat yinede prezervatif kullanımı HPV den korunma için vazgeçilmez ve şu anda en iyi yöntemdir.

Erkeklere HPV Genital Siğil Aşısı Yapılmaktamıdır?

Hayır, şu anda sadece kadınlar aşı programında yararlanabilmektedirler. Yeni aşı çalışmaları da devam etmektedir.

Arkadaslar deneyen

Arkadaslar deneyen arkadaslar. Seneler sonra ki sonuc nedir. Bi haber veren olsaydi. Bizde bilirdik. İse yariyor mu yaramiyor mu


Sıkıntı büyüktü

Aynı sıkıntı bendede vardı , Ben bu rahatsızlığın mantar olabileceğini düşündüm ve mantığa iyi gelen bir sprey aldım bu spreyi akşamları yatmadan önce sigillerin Üstüne sıktım ve bir hafta gibi bir sürede siyahlaşmaya sertleşmeye başladı kurtulmak üzereyim, sprey yanma hissine sebep olabilir korkmayın temizlik şart spreyin adı OCERAL eczahaneden reçetesiz alınabilir


Sonuç mükemmel

Arkadaşlar pamuğa elma sirkesi koyup 3 gün o şekilde yatın ilk gün zaten beyazladığını ve daha sonra kararıp kabuk bağlayıp düştüğünü görüceksiniz çok mutlu oldum kurtuldum dualarınızı esirgemeyin


Merhaba dediğiniz formulle

Merhaba dediğiniz formulle gerçekten fayda gördünüzmü bizde deneyelim!


Genital Siğil

Arkadaşlar gerçekten elma sirkesi gibisi yok. bende altı yedi aydır bunalımdaydım, bu sayfadan elma sirkesi yorumlarını okudum. üç gün içinde siyahlaşıp düşüyor. Gece yapmadan önce panukla sarıp yatın, biraz kokuyor ama yapacak birşey yok. doktora boşuna para vermeyin, bir ton para harcadım bunun için ama çare 3,75 liraya aldığım elma sirkesinde çıktı :)


sigil et beni

prniste cıkan sigil yada et beni herneyse bu illetten nasıl kurtulacagız yardımcı olacak kurtulmus arkadaslar iletişime gecerse sevinirim bekliyorum arkadaslar


Kardeşim dedikleri gibi elma

Kardeşim dedikleri gibi elma sirkesini gece yatarken pamuğa dök ve siğil olan yere yap siyahlaşana kadar yap bunu daha sonra ya kendi duşer yada sen elinle koparacak vaziyete getirir koparirsin bundan sonra 1 2 kere daha cikar veya cikmaz yine ayni sirke yapicaksin ve ben 5 gunde yendim bunu sirkeyle bide bagisiklik sistemin cok onemli sadece sirkeyle degil beslenmene cok dikkat ediceksin, bol meyve sebze ve yeşillik yiceksin yedigin sebze salata olsun onlarada sirke dök ve 1hafta boyunca kefir içmeni oneririm cok faydasi oluyor bagisiklik sistemini toparladin mi dahada cikmaz bilgin olsun..


doktora gttim aldara krem

doktora gttim aldara krem verdi bakalim gelismeleri yazarim


Penis deki siğil

Merhaba arkadaşlar herkez Allah acil şifalar versin. Benimde sünnet olduğum bölğenin sol kısmında 3, 5 tane küçük siğil oluştu daha önceleri hayat kadınlarıda dahil olmak üzere condomla ve kendi kız arkadaslarımla sayısız bırlıktelgım oldu, doktor hıv testı ve bır kac test yaptı kanımda bırsey cıkmadı ama olmadıgı anlamınada gelmez dedı. yarın yaktırcam siğilleri bakalm bır faydası olucak mı 10 taneye yakın siğil mevcut...


5 günde geçiyor

Arkadaşlar öncelikle cümleten geçmiş olsun Allah hepinizin yardımcısı olsun.. bende hpv liyim ve 3-4 aylık bir tecrübem deneyimim oldu sizinle paylaşmak istedim.
Öncelikle iç çamaşırınızı temiz tutup genital bölgenizi günde 2 kere yıkayın temiz olsun ama ıslak bırakmayın bu çok önemli.. ve kesinlikle yapmanız gereken diğer şey her akşam yatmadan önce bir bardak kefir içmek..
Ben bu virüsden dolayı çok sıktım ve üzdüm kendimi ama alıştım ne kadar erken kabullenseniz o kadar iyi..
Bu tip sayfalara çok baktım hep ilaç ve doktor adı tavsiyesi.. fakat kimse paylaşmadı. Ama ben paylaşıcam çünkü buldum..
Arkadaşlar Aksarayda AHMET ARPACI diye bir doktora gittim bana özel bir karışımdan ilaç verdi yani reçeteye yazdı anlaşmalı eczanesi sanırım gittim 30dk içinde hazırlayıp verdiler ilacın fiyatı 49tl bana sorarsanız şimdiye kadar yaktırmaya verdiğim paraların yanında hiç bir şey simsiyah bir krem bu bunu her akşam yatarken sadece siğilin üstüne bir kulak çöpü yardımı ile olabilir sürüp onla yatıyorsunuz ben dağılmasın krem diye üzerine pamuk koyuyordum. 5.gün sonunda siğilleriniz simsiyah olup küçülüp kuruyor ve SAKIN SİZ KOPARMAYIN kendi kendine düşüyorlar iz fln kalmıyor. Ben faydasını gördüm ve siğillerimden kurtuldum çok eminim sizde fayda görüceksiniz.
Bu arada direk krem adı veremedim özür dilerim çünkü özel bir adı yok eczanenin bana verdiğim bembeyaz eczane adresi yazan bir kutu adı olsa verirdim. Ama İstanbul Avrupa yakasında olanlar FATİH/AKSARAY da AHMET ARPACI ya muhakkak gidin en azından ilaç için sadece.. muayne ücreti 175 tl fakat veteceğiniz tek para o olarak o ilacı aldıktan sonra emin olabilirsiniz.. gidin değicek
Aynı zamandan doktorum bana kan(demir)hapı verdi kullanamı söyledi beyaz kırmızı kutu unutmayın BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ çok önemli güçlü olursa virüs onu yemez ve siz mutlu olursunuz ve
Son olarak arkadaşlar kesinlikle ne yaktırın nede dondurun ben yaktırdıkça çoğaldı 2 haftada bir artarak çıktı
En sonunda bu kara krem ile geçti
Allahım hepinize yardım etsin güç kuvvet versin inşallah geçer ve bana bi allah razı olsun dersiniz..


Tamamiyle geçiyormu bir daha

Tamamiyle geçiyormu bir daha çıktı mı sende bu tekrardan...ben de burayı geç keşfettim okumak için yakın Zaman da yaktırdım


siğil

Arkadaşlar bir yıl uğraştım ama sonunda buldum maliyetli ama 7 günde son buldu doktoruma çok tşk ediyorum


Kesin Tedavi Yöntemi

Çözüm %100 Kesindir Pes etmezsseniz tabi ki nerden okudum bilmiyorum ama arkadaş sağolsun cidden sorunumu çözdü. elma sirkesi ama pamuk üzerine koy falan muhabbeti değil bu. bu yöntemi sıkılmadan uygularsanız kısa bir sürede kurtulursunuz.

1- Kafayı o siğillere takmayın taktıkça piskolojik olarak gitmiyor lanet şeyler o lanet şeyler orada yokmuş gibi hareket edin.

2- Cam Sili boşaltın içine tanınmış düzgün bi markanın elma sirkesini alıp doldurun.

3- Duşta cinsel organınızı uygulayı, zaten asit içeren elma sirkesini cam sil kutusu sayesinde dahada etkili bi asit haline getirerek daha etkili sonuç alabilirsiniz ve hemen yıkamayın biraz koku yapcak ama cinsel organınız dışındaki noktaları yıkarayak kurulayıp bi yarım saat o şekilde kalın sonra duşunuzu alın cinsel bölgenizi iyi bi şekilde temizleyin. duştan sonra gece yatmadan önce siğillerin üzerine yine pamuk ile elma sirkesi uygulayın. pamuk ile hergün uygulayın diğer cam sil kutusu ile yaptığınız çözümü 3 günde bir falan.

4- siğiller kahverengi olmaya başlıycak ve kafayada takmassanız düşeceğine emin olabilirsiniz. bende 1 tanesi duş alırken o noktayı temizlemek için biraz fazla ovdum ve biri düştü küçük bir kanama başladı bir yazıda kan vasıtası ile başka noktalarda çıktığı konusunda bi yazı okumuştum ve kanayan noktaya en yakınımda limon kolonyası vardı alkol içerdiği için hemen peçeteye biraz sürerek tampon yaptım. yayılmasını engelledi sanırım kolonya ile devam ettim kanama oluşan noktalarda ve 1 i düşünce diğerleri içinde hergün bir tanesini çekerek kopardım bir dahada çıkmadı. umarım kurtulursunuz ciddi anlamda insanın piskolojisini darma dağın ediyor bu durum sexten bile soğuyorsunuz.....


TCA asit%15 oldukça etkili

TCA asit%15 oldukça etkili şükür ben anlattım. .


Önce inanın siğil yok olucak diye

Arkadaşlar bende elma sirkesi ile pansumana başladım.Henüz 3. Gecedeyim.Siğillerin üzeri kararmaya başladı.Ben arkadaşın dediği gibi kolanya-pamuk temizle.Sirke ile pansuman.Gece de aynı şekilde sirkeli pamukla bantla yat formülü uyguluyorum.Benim penis üstünde sayılamayacak kadar çok var.Ayrıca her iki kasığımda ikişer tane ve elimde 2 tane var .Sonucu yazacağım mutlaka.Herkese acil şifalar


Küçük siiller

Öncelikle bu formülü yazan arkadaştan Allah razı olsun binlerce kez. Penis kökü ve göbek arasında çıkan büyük siilden bir buçuk haftadA kurtuldum bu formül sayesinde. İnanılmaz bişi. Ancak telefonun flaşlı çekimiyle deraylı baktığım zaman testislerimde ve penisimde aynı karnıbaharımsı siilin küçük küçük olanlarından sayısız tanr olduğunu gördüm. Yani virüs tüm genital bölgeme yayılmış. Şimdi bu pamuklu yatma olayını tüm yerlere koyarak yatmayı deneyeceğim. Bakalım sonuç ne olacak. Küçükleri de yenersem Allah senden daha da razı olsun. :)) moralinizi yüksek tutun. Ben savaşırken çok eğleniyorum. :))


siğil tedavi

arkadaşlar, kesinlikle elma sirkesini kullanın .. boşuna zaman harcamayın. ben ilk önce sprey şeklinde sıkarak denedim hiçbir işe yaramadı. sonrasında avuç içi kadar pamugu elma sirkesi ile ıslatıp (pamuk çok ıslak olmasın) siğil olan alana bantladım. bunu üç-dört gün yaptıktan sonra siğiller kararmaya ve düşmeye başladı. hatta siğil olmayan bazı yerlerde bile kararma oldu. zaten malüm virüsü gözle görmek mümkün değil.. siğilin olduğu yerlerde hafif bir yara oluyor ama birkaç güne kadar onlarda geçiyor. pamugu gece koyup sabah almanızı tavsiye ederim. malum gün içinde sıkıntı olabilir.... herkese acil şifalar..


HPV ve POLIP

bendede bagirsak son kisminda bir seyler var,ama polipmi HPV'mi bu belli,polip kanserli bile olabilir,bu yuzden HPV'ye raziyim,su an bir antibiotik kuur uyguluyorum,bu bitince,aldara kremini denemek istiyorum,yok gecmezse...endoskopi..o zaman demekki polip..herkese saglik


öneri

yukardaki arkadas çok güzel izah etmiş aynı zamanda hatay dörtyolda deri hastalıklarına iyi gelen bir şifalı su var onu denemenizi ve aynı zamanda kantaron çiçeğinin cayını ve ac karnına bir bas sarımsagıda denemenizi tavsiye ederim.


hangi kaplıca

kardeş bir dünya kaplıca var hatayda hangisi ?


Tamamen kurtulma formülü

Arkadaşlar. Fprmulu uyguladiginizda siğil tekrar ettikce siz de formulu uygulamaya devam edin. Bu 1 ila 2 yili hatta 3 yil surebilir. İyilesme sureci soyle . Sigilin zamanla cikis ruresinde uzama olur. İki aybir ayda tekrarlayan sigil iki ayda tekrarlamaya baslar sonra uc ay olur vs derken daha da gec tekrarlar ve artik cikmaz bu da iki yili uc yili bulur. Artik o bolgedeki mikrop cika cika siz de yok ede ede onun barinmasini ve uremesini engellediginizden sonsuza dek yok etmis oluyorsunuz. Yilmayin bikmayin ve sabirla bu yolculugu tamamlayin.


Arkadaşlar

Arkadaşlar sirke,pamuk,kolanya formülünü bugün itibariyle uygulamaya başladım.İlk gün ve aşamaları yazacağım.Neler çektiğinizi doktora gitmenin zorluklarını maddi külfetini çok iyi biliyorum.İstedim ki gerçekten başarılı oluyor mu formül sizi kimse yanıltmasın.Aşamaları mutlaka yazacağım.........


sigil

Durum nasil kardes gectimi sigillerin


doktor

Arkadaslar ben 15 yadındayım ve sigil icin ne onerirsiniz yani ilacmı yoksa lazermi en etkili nedir ?


genetik siğil tedavisi

Merhaba Arkadaşlar;
Amacım sadece dertlilere yardımcı olmak,öncelikle kendimden başlayarak çözüm sunacağım.
bende 1 tane genetik bölge siğili var idi biraz büyüdü sonra kanadı ve yayılmaya başladı 3 ayda 10 un üzerine çıktı , problemi olanlar gibi kara kara düşünürken yeğenimin tavsiyesiyle bir çözüm buldum. bana kücük bir kavanozda yarısı kudret narı püresi üstü zeytin yağı dolusu bir kavanoz gönderdi.(Zeytinyağlı kudret narı)

kulak çırpısı ile akşamları yatarken 5-6 gün kullandım eser kalmadı tam bir mucize.

bu yorumları okumak ve yardımcı olmak için girdim çünkü sorunum varken hep okuyup care arıyordum

Şimdiden geçmiş olsun..


zor durumdayım

ben bir bayanım cinsel ilişkim olmadığı halde bende de çıktı ne yapacağımı bilemiyorum çoğalıyorlar ve çok korkuyorum formülü denesem faydalı olur mu?


benimde vardı bi zamanlar

benimde vardı bi zamanlar bende çok korkmuştum zor geçti ama en önemli şey ilk önce beslenme sonra moral çok önemli arkadaşlar üçüncüsüde ilk önce gidip çıkan siğilleri yaktırmak sonra kendinize bakma süreci geçiyor sonra herkezin vücut yapısına göre çıkması tamamen yok olması değişiyor onun için kendinize çok iyi bakın kafanızda büyütmeyin


hpv

Çay ağacı yağı ile sabah akşam pansuman edin .aktar ve eczanelerde bulabilirsiniz .kesinlikle içmeyin. Çok az miktarda kullanın çok etkili.


Benim penisimde çıktı bende

Benim penisimde çıktı bende her şeyi denedim olmadı ancak sonunda buldum şu anda penisimin üzerinden siyahlaşıp kuruyarak düşüyorlar..Kefir kefir kefir.hem için hem de günde 2-3 defa kefirle pansuman edin.


dostum gecmis olsun,bu kefir

dostum gecmis olsun,bu kefir pansumani ve icmek tedavi etti mi tamamen sizi merak ettim bende deniyecegim,elma sirkesi yakiyor,kefir eger ise yariyorsa deniyecegim,sonucunu paylasirmisin lutfen


Selamlar

Hpv denen illetten muzdarip olan arkadaşları görünce yazmak istedim.26 yaşında sağlıklı bir erkeğim.Benim Hpv ile tanışmam askerden geldikten sonra oldu ilk başlarda önemsemedim ta ki geçen kış artık ağrı vermeye başlayana kadar.Doktora gittim malum teşhisi koydu ve yakma işlemini yaptırdım.Bu süre zarfında Kpss hazırlanıyordum dershaneye gidemedim ve evden dışarı çıkmadım 1 ay boyunca tedavimi düzenli olarak devam ettirdim.Yaralar kapandığını düşündüm hem dershaneye hemde boks antrenmanlarına devam ettim Haziran ayına kadar.Son dönemde sınava kafayı yormam ve stres yapmam tetikledi herhalde bu siğiller yeniledi.Şimdi yine yaktıracağım.Bunun kesin bir çözümü yok mu ve kız arkadaşlarımı sürekli reddetmek durumunda kalmaktan yoruldum.Saygılarımla


Herkese merhaba

Herkese merhaba arkadaslar.öncelikle herkese allah acil sifalar versin. Cok zor bu durum suanda ben yasiorm daha 3 hafta oldu bende cikali ve 3 haftadir mucadele icindeyim suanda kabarciklarin hepsini yok ettim ama tek skinti hala izlerinin duruyor olmasi.ve bunlardanda beyaz beyaz parcaciklari kopuyor ve yavas yavas yok oluyorlar. Cok sey denedim sirke guzel bi tedavi yontemi ama cok fazla kullanilirsa cilde zarar veriyor ve yara yapior. Benim onerdigim cevrenizde incir agaci varsa onun sütünü kullanin sadece iki gunde yok edior hicbi cikinti kalmiyor ama kasinir yanarr kanar.gunde ik yada uc defa uygulayin ve hee uygulamada iki saat bekleyip dus alin pis kan cevreye yayilmasin. Ve son asama verrutol denen ilactan feyz alarak kendi kendime ilac yaptim.ve bu kullandigim seylerden en iyisi kendi ilacim. Belkide inanc meselesidir bilmiyorum ama suanda sadece izleri kaldi ve onlarda gecior.


hpv virüsünden kurtulmak için

1)Öncelikle bu hastaligin en. Büyük tedavisi bağışiklili kuvvetli tutmak.bunun icin zinko(cinko) adinda ilaç kullanmanız gerekir.yalniz mide rahatsızlığınızin olmaması gerekiyor.
2) 15 günde bir ayni cildiye doktoruna gidip siğilleri dondurtmalisiniz.(geç giderseniz sigiller kuluçka dönemine tekabül edebilir.buda fayda sağlamaz)
3)temizlik bu konuda cok önemli;
-Hergün ic camaşırınizi degistirmelisiniz
-El ile her temasta antibakteriyel ile elinizi dezenfekte etmelisiniz.
-genital bölge temizliğinizi tuğ dökücü kremle ile yapmalisiniz.
4) son olarak sitresten kacinmalisiniz.
Herkeze acil şifalar :)


sigilin tedavisini buldum

Arkadaslar bende genital sigll vardi denmedgm yapmadgm şey kalmadı.doktor iljgac yazdi.140 tl ye ilac aldım.pek etkisi olmadi.sonunda çareşini buldum.10 dk da yok olacaklar


bulduğunuz yöntemi nedir?

bulduğunuz yöntemi nedir? Bizimle paylaşırmısınız


hamilelik

Hamilelikte iksiri uygulanmaz. Dogumda cok n sonra uygulayin


sigil

Benim penis ve cevresinde bulunuyor yaklasik 8 aydir tedavi goruyorum krio ile yakmaktayim devamli bitiyor yenileri cikiyor ne yapmaliyim korunmadan ilişkiye giriyorum ltfn cvp yz


uyari

Dostlar formulu uyguladiktan sonra tekrar olursa isleme devam ediyoruz. Sabirli oluyoruz. Hpv nin vucuttan tamamen yok olmasi biraz sizin bunyenizle alakali kiminde 6. Ay kiminde 1. Yil kiminde 3. Yil . Bende 2 yildan sonra tekrarlamasi son buldu. Eger hpv dudak yuz vs. Cikarsa isleme devam edin. Formul cilde xarar vermez. NOT: banyadan once. Koltuk alti, genital bolgeler , boyun kismi ve agaz gargarasi yapin sirke ile 5. Dk bekleyin dusa girin. Ciktiktan sonra agiz haric o bolgelere limon kolanyasi puskurtun. Ozellikle yazin enaz 2. Gunde bir ic camasiri degistirin. Bu formulu is yerimize gelen bir eleman vardi dudaginda leblebi gibi sigil cikmis ve. Ona sirge formulunu uygulattim. Ve iki haftada o koca sigilden eser kqlmadi. İz bile yoktu. Cikarsa tekrar isleme devam et dedim. Bir kac kez tekrarlayabilir ve sonra tamamen biter dedim.


Bu sirke ne sirkesi olduğu farkedfermi

öncelikle burda fikirlerini paylaşan herkese geçmiş olsun der Allah tan şifalar dilerim birde arkadaşım bu sirke den bahsediyoruz sirke ne sirkesi olduğunu yada herhangi bir sirke olurmu saygılar


formulu yazar misiniz benim

formulu yazar misiniz benim de dudagimda cikti


genital sigil

Hamilelikte Elma sirkesi formulunu kullanabilirmiyiz acaba kardesim Bende ve esimde ikimizde de var bu sigil dondurma islemi yaptiracagiz fakat senin iksiri de denemek istiyoruz yardimci OK Allah rizasi icin...


penisteki siğiller

en son cildiye doktoru iğneyle del ve sık dedi tendürtiyotlaa temizle dedi


ben sadece 3gün kortizon hapı

ben sadece 3gün kortizon hapı kullanacağım ama ne yiyebilirim bilmiyorum ayrıca yaşım 13 ne yiyebilirim


hpv

arkadaslar ben 26 yaszında erkegim makatimda 1aydan beri kaşinti vardin ve banyoya virdiğimde elime kabarciklar geliyor dun elimle yolmaya calişiyordum ve dün fotaraf cektim ve karnahar seklinde makatimin etrafinda birsürü siğil gördüm ve suan korkuyorum ne gibi etkileri olur bilen arkadaşlar lütfen aydınlatsin beni kesin hpv virüsümüdür bu


Makat bolgesi

Merhaba arkadasim ben iki ay once yakma tedavisi ile sigilerimi aldirdim makat bolgesinin az ustunde olmustu sanirsam seninki de sigildir ama kesin teshisi dr verir elinle oynama sikma etrafa dagilma olasiligi var sunuda belirtim makat bolgesinde ise biraz daha zor alindigini biliyorum simdiden gecmis olsun. Doktorumun ismini verim ben cok memnun oldum tafsiye ederim. Ozel gelisim hastahanesi dr.levent turk.


Basur (hemoroid) olabilir,

Basur (hemoroid) olabilir, üroloji uzmanına muayene olmanızı tavsiye ediyoruz!


Bendede sigil cikti neyapmam

Bendede sigil cikti neyapmam gerekiyor


Bendede ciki sigil

Bendede ciki sigil


Benim penisinde ve onusumde

Benim penisinde ve onusumde cikti yaktirdim suan bir sey yok ama iliskiye girdigim kizlarin vajinasindan beyaz bir akinti oluyo evlenmeye bile cesaret edemiyorum kisirlik etkisi varmi veya tam olarak nasil kurtulabilirim bu illetten yorumlarinizi bekliyorum


siğil

arkadaşlar IL-33 isimli siğil ilacı ile yakıyorum kürdan ile sadece siğil üzerine dokundurun aksi takdirde yara olur cildiniz


Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi


Son yorumlar